Παραγωγή Σύνθετων Ζωοτροφών

GLOBAL G.A.P (Compound Feed Manufacturing)

Οι σύνθετες τροφές παίζουν σημαντικό ρόλο στην διασφάλιση της ζωικής παραγωγής. Η προμήθεια και παραγωγή πρώτων υλών όπως και οι διεργασίες για την παραγωγή ποιοτικών ζωοτροφών είναι από μια από τις σημαντικές ανησυχίες των καταναλωτών.

Το CFM ορίζει τα κρίσιμα σημεία για την διασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγή, δίνοντας έμφαση στην:

  • την διασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγή
  • Προμήθεια πρώτων υλών
  • Χειρισμός και αποθήκευση στην παραγωγή και διανομή 

Οι παραγωγοί σύνθετών ζωοτροφών που είναι προμηθευτές πιστοποιημένων εκμεταλλεύσεων κατά Global G.A.P. θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά CFM. Σχετικός κατάλογος πιστοποιημένων παραγωγών κατά CFM βρίσκεται στο παρακάτω σύνδεσμο: Global G.A.P.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz