OCHRANA ÚDAJŮ

Zásady na ochranu soukromí

Společnost TÜV NORD je potěšena, že jste se rozhodli navštívit naši webovou stránku a že máte zájem o naši společnost. Bereme ochranu Vašich osobních údajů vážně a snažíme se zajistit, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně a komfortně.

Získávání a zpracování osobních údajů

Stránky společnosti TÜV NORD je obecně možné navštívit, aniž bychom po Vás požadovali Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme pouze tehdy, pokud nám je sami poskytnete, například při registraci, účastníte-li se průzkumu nebo při uzavření smlouvy.

Používání, předávání a úprava osobních údajů

Veškeré osobní údaje shromážděné v rámci internetových služeb poskytovaných společností TÜV NORD budou získány, zpracovány a používány v souladu s příslušnými platnými předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, a to výhradně pro účely správy smluv a podpory našich vlastních legitimních obchodních zájmů v rámci konzultací a podpory našich zájmů a zákazníků.

Prohlášení o souhlasu

Používáním našich webových stránek a v nich obsažených služeb vyjadřujete svůj souhlas s tím, abychom mohli údaje, které jste dobrovolně poskytli, ukládat, zpracovávat a používat v souladu s těmito zásadami na ochranu soukromí.

Právo na informace / Veřejný seznam postupů

Podle §§ 34 a 6b Federálního zákona o ochraně údajů (Federal Data Protection Act) máte neomezené právo bezplatně požadovat informace týkající se Vašich osobních údajů uložených naším systémem a podle § 35 Federálního zákona o ochraně údajů (Federal Data Protection Act) máte právo na to, aby byly zakázané údaje vymazány nebo zablokovány a nesprávné údaje opraveny.

Na vyžádání Vám ochotně poskytneme písemné oznámení o tom, zda a jaké osobní údaje jsme uložili. Je-li to možné, přijmeme v krátké lhůtě vhodná opatření k aktualizaci a opravě údajů uložených naším systémem. V těchto případech se prosím obraťte na našeho zmocněnce pro ochranu údajů.

Tyto informace jsme v souladu s § 4e Federálního zákona o ochraně údajů (Federal Data Protection Act) zkonsolidovali v našem veřejném seznamu postupů.

 

Bezpečnost

Společnost TÜV NORD provádí technická a organizační bezpečnostní opatření podle § 9 Federálního zákona o ochraně údajů (Federal Data Protection Act) k zabezpečení námi spravovaných údajů proti neúmyslné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě nebo zničení a proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována v souladu s technickým pokrokem. TÜV NORD AG ukládá pouze informace týkající se ochrany údajů na zabezpečené systémy umístněné v Německu. K těmto údajům má přístup pouze několik oprávněných osob a osoby, které vykonávají zjednodušenou ochranu údajů a zabývají se technickým, administrativním nebo redakčním dozorem nad údaji.

Předávání údajů třetím stranám

Vaše údaje mohou být zpracovány a používány ke konzultacím, inzerci a marketingovému průzkumu pouze s Vaším svolením. Vaše údaje nebudou prodány, pronajaty ani žádným jiným způsobem zpřístupněny třetím osobám. Osobní údaje jsou předány pouze státním institucím a úřadům v rozsahu závazných národních právních ustanovení.

Statistické informace

Statistické informace, např. počet návštěvníků jednotlivých webových stránek shromažďujeme za účelem udržení aktualizované podoby webové stránky a vytvoření požadavků s ohledem na uživatele. Zaznamenáváme následující informace:

 

  • Použitý typ počítače a prohlížeče, 
  • Poskytovatel internetu, 
  • Datum a čas přístupu, zároveň s 
  • Výpočtovými daty

Tyto informace jsou použity výhradně pro interní účely a nevztahují se k osobám.

Uživatelské/přístupové údaje

Použití Vašich uživatelských údajů z Vaší návštěvy našich webových stránek a jejich sloučení s Vašimi zákaznickými údaji za účelem zdokonalení individuální nabídky produktů a služeb je možné pouze tehdy, pokud k tomu obdržíme Vaše výslovné svolení prostřednictvím internetového dialogu. V případě, že nám nebudete chtít svolení udělit, můžete pokračovat, zrušit nebo ukončit každý dialog, aniž by byl monitorován.

Pokud je požadován soubor z našich služeb stahování dat, mohou být přístupové údaje uloženy. Každý požadovaný záznam dat obsahuje: 

 

  • stránku, ze které byl soubor požadován, 
  • název souboru, · datum a čas požadavku, 
  • převedené množství dat, 
  • stav přístupu k datům (soubor převeden, soubor nenalezen, atd.) a 
  • typ používaného prohlížeče

Uložené údaje jsou vyhodnocovány čistě pro statistické účely a nevztahují se k osobám.

Kromě toho také vydáváme soubory cookies. Cookie je malý soubor uložený ve Vašem počítači po návštěvě webové stránky. Pokud webovou stránku opětovně navštívíte, soubor cookie zaznamená, že se jedná o opakovanou návštěvu. Soubor cookie obsahuje pouze specifické číslo. Soubor cookie neobsahuje žádné osobní informace. Soubor cookie není určen k Vaší identifikaci na webových stránkách třetích stran, včetně webových stránek poskytovatele analýzy.

Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby vždy soubory cookies odmítl, nebo Vás předem informoval o tom, že je soubor cookie uložen. Více informací naleznete v návodu k použití Vašeho internetového prohlížeče.

IP adresy ani soubory cookies nepoužíváme k Vaší osobní identifikaci.

Webový analytický systém používáme s cílem zvýšit efektivitu našich webových stránek.

Použití služby Mapy Google

Tato webová stránka využívá službu Mapy Google k zobrazení map a plánování tras.

Mapy Google jsou provozovány společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Používáním této webové stránky automaticky souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a využíváním údajů, které jsou shromažďovány automaticky, nebo které zadáváte Vy, společnost Google, jeho zástupci, nebo dodavatelé jakožto třetí strany.

Podmínky používání služby Mapy Google naleznete na Google Maps/Earth Terms of Service.

Podrobnější informace naleznete v centru pro ochranu údajů společnosti google.de: Transparency and Choice and Privacy Policy.

Google Analytics

Tento web používá webovou analytickou službu Google Analytics, kterou poskytuje Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači, pomáhající webové stránce analyzovat, jak návštěvníci stránku využívají. Informace vygenerované soubory cookie ohledně Vašeho používání webové stránky (včetně IP adresy) budou předány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.

Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho využívání webové stránky, k sestavení přehledů o aktivitách webové stránky pro provozovatele webových stránek a k poskytnutí dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu. V případě potřeby, a pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje na základě pověření společnosti Google, předá společnost Google tyto informace třetím stranám.

Společnost Google za žádných okolností nespojí Vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji uchovávanými společností Google. Instalaci souborů cookies můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení ve Vašem prohlížeči. Upozorňujeme Vás však, že pakliže tak učiníte, nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

Používáním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním údajů shromážděných společností Google shora uvedeným způsobem a za výše uvedenými účely. Povolení shromažďovat a ukládat údaje může být v budoucnu kdykoliv odvoláno. S ohledem na diskusi týkající se použití analytických nástrojů ve spojení s úplnými IP adresami bychom Vás rádi upozornili na skutečnost, že tento web používá analytickou službu Google Analytics s příponou "_anonymizeIp()". To znamená, že IP adresy jsou zpracovávány pouze ve zkrácené podobě, aby se zabránilo tomu, že bude adresa přiřazena přímo konkrétní osobě.

Google AdWords

Tento web používá službu online inzerce „Google AdWords“ a sledování konverzí v rámci Google AdWords. Pokud kliknete na reklamu, kterou provozuje společnost Google, je ve Vašem počítači uložen soubor cookie pro sledování konverzí. Platnost těchto souborů cookies vyprší po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a tudíž nepomáhají při osobní identifikaci.

Pokud navštívíte určité internetové stránky na našem webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, my a společnost Google můžeme zjistit, že jste klikli na reklamu a byli jste přesměrováni na tuto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Proto není možné, aby byly soubory cookie sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace získané pomocí konverzního cookie pomáhají vytvořit statistiku konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Pomocí sledování zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrování na web, který je opatřen tagem pro sledování konverzí. Nezískáte však žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci uživatelů.

Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete jednoduše odmítnout udělit svolení tím, že deaktivujete cookie pro sledování konverzí, a to tak, že odpovídajícím způsobem nastavíte příslušný software prohlížeče (možnost deaktivace). Poté nebudete zahrnuti do statistiky sledování konverzí.

Další informace, stejně jako informace k prohlášení o ochraně údajů naleznete na http://www.google.de/policies/privacy/

 

Stránky v cizím jazyce

Pokud jsou části této webové stránky nabízeny v jiných jazycích než v češtině, jedná se pouze o službu pro zaměstnance, klienty a ostatní zainteresované strany v TÜV NORD GROUP, kteří nehovoří česky.

Zmocněnec pro ochranu údajů

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete kontaktovat přímo našeho zmocněnce pro ochranu údajů; pomůže Vám také s žádostmi o informace, aplikacemi a stížnostmi:

Zmocněnec pro kontrolu údajů

Berthold Weghaus

TÜV NORD AG
(Business centre in Essen)
Am Technologiepark 1
 45307 Essen
Telefon: +49 201 825-2165
Zavolat: +49 201 825-2165
bweghaus@tuev-nord.de  

Datum veřejného seznamu postupů: 01.01.2009

Osoba zodpovědná za obsah veřejného seznamu postupů: Zmocněnec společnosti TÜV NORD pro ochranu údajů