Převádíme certifikáty systémů řízení pod českou akreditaci

Uplynulý rok byl pro nás všechny velice složitý. Především jsme byli zasaženi vysokou mírou inflace a následnou energetickou krizí, s níž se pojí i rychle rostoucí náklady všech vstupů. Tato skutečnost byla i pro nás velikou výzvou. Snažili jsme se proto hledat možnosti, jak zachovat současnou kvalitu našich služeb, a přitom minimalizovat nárůst cen služeb.

 

Proto jsme v polovině loňského roku spustili proces převodu německé akreditace Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) pod akreditaci, kterou uděluje Český institut pro akreditaci (ČIA). Tento akreditační proces jsme úspěšně dokončili letos v únoru - jsme vedeni jako akreditovaný subjekt pod číslem 3258. Stávající českou akreditaci pro normy „GMP+“ jsme rozšířili v oblasti certifikace systémů managementu dle EN ISO /IEC 17021-1:2016 na následující normy: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, EN ISO 50001:2018, EN ISO/IEC 27001:2017 a certifikaci tlakových zařízení (MODUL – H).

 

V návaznosti na získanou akreditaci ČIA pro certifikaci systémů managementu Vám sdělujeme, že naším cílem je převedení certifikátů právě pod akreditaci ČIA. Nemusíte mít obavy z přechodu, protože našim auditorům udržujeme kvalifikace pro obě akreditace a proces certifikace je totožný jako při přechodu pod ČIA akreditaci u klientů  s normou GMP +, který proběhl již v roce 2020.

 

V  rámci mezinárodních asociací EA a IAF je ČIA akreditace uznávána stejně jako DAkkS. Akreditaci DAkkS bude i nadále udržovat naše centrála v Německu, čímž Vám klientům umožníme nově i volbu akreditačního orgánu.

 

Proto v případě, že si i nadále budete přát zachovat certifikaci pod německou akreditací DAkkS, jsme připraveni Vám vyhovět. Upozorňujeme však, že v takovém případě je potřeba (z důvodu zvýšených nákladů) počítat s navýšením ceny za audit o 8 %.

 

Vzhledem ke stále rostoucím cenám pohonných hmot jsme bohužel nuceni, po více než 10 letech, zvýšit cenu za cestovní náklady, a to na 12,50 Kč/km. Touto sazbou částečně kompenzujeme i čas auditorů strávený na cestě.

Věříme, že uvedené změny přijmete s pochopením a oceníte naši snahu zbytečně nenavyšovat Vaše náklady spojené s certifikací.

 

Děkujeme, že nám zachováváte svoji přízeň, a těšíme se na další spolupráci.

 

Ing. Jiří Panáček, panacek@tuev-nord.cz