MENU

Upozorňujeme na vydání nové normy ČSN ISO 45001, která do 3 let zcela nahradí ČSN OHSAS 18001!

Dne 1.10. vydala Česká agentura pro standardizaci normu ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití, na jejímž znění také spolupracovala.

NOVĚ!Dne 1.10. vydala Česká agentura pro standardizaci normu ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití, na jejímž znění také spolupracovala.

Tato norma po uplynutí 3-letého přechodného období zcela nahradí normu ČSN OHSAS 18001.

TÜV NORD již má k dispozici příslušnou akreditaci a také plně kvalifikované auditory k provedení auditu podle této nové normy.

Kromě toho poskytujeme otevřená školení pro interní auditory podle ČSN ISO 45001, a to jak pro začátečníky (https://lnkd.in/gani2eY), tak i přeškolení auditorů OHSAS 18001 (https://lnkd.in/gKCNagh).

Pro více informací: Mgr. Viktor Šaroch, Mob.: +420 602 664 895, E-mail: saroch@tuev-nord.cz

V případě zájmu o školení: Ing. Zuzana Šimonová, Mob.: +420 605 075 945, E-mail: simonova@tuev-nord.cz