MENU

Cenu Tlakař roku uděluje každoročně v rámci největší vzdělávací akce TLAK (letos se konal 19. ročník, 19.-21.2.2019) Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ), která sdružuje provozovatele, výrobce, opravce, montážní organizace, konstruktéry a revizní techniky v oblasti vyhrazených kotlů, tlakových nádob, potrubí.

Cena se uděluje se za mimořádný přínos oboru, za dlouholetou významnou práci v oboru, za činnost hodné odborné pozornosti a ocenění.

Dle vyjádření pana Petra Matějáka, předsedy Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ) byl Ing. Srnec na tuto cenu navržen jako uznávaný odborník pro oblast PED a ASME, dlouhodobě respektovaný odborník pro oblast tlakových zařízení, a dále za jeho přípravu překladu dokumentu CABF  (komise EU European Conformity Assessment Bodies Forum - PED/SPVD) - Návod pro posuzování sestav.

Ing. Mojmír Srnec, srnec@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details