MENU

Cenu Tlakař roku uděluje každoročně v rámci největší vzdělávací akce TLAK (letos se konal 19. ročník, 19.-21.2.2019) Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ), která sdružuje provozovatele, výrobce, opravce, montážní organizace, konstruktéry a revizní techniky v oblasti vyhrazených kotlů, tlakových nádob, potrubí.

Cena se uděluje se za mimořádný přínos oboru, za dlouholetou významnou práci v oboru, za činnost hodné odborné pozornosti a ocenění.

Dle vyjádření pana Petra Matějáka, předsedy Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ) byl Ing. Srnec na tuto cenu navržen jako uznávaný odborník pro oblast PED a ASME, dlouhodobě respektovaný odborník pro oblast tlakových zařízení, a dále za jeho přípravu překladu dokumentu CABF  (komise EU European Conformity Assessment Bodies Forum - PED/SPVD) - Návod pro posuzování sestav.

Ing. Mojmír Srnec, srnec@tuev-nord.cz

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.