Úroveň kultury jaderné bezpečnosti ve společnosti TÜV NORD Czech, s.r.o.

Naše společnost poprvé provedla vlastní interní hodnocení úrovně kultury jaderné bezpečnosti, a to formou bodového vyhodnocení anonymních dotazníků mezi zaměstnanci Divize posuzování shody. Úroveň je hodnocena jako vysoká...

Úroveň kultury jaderné bezpečnosti ve společnosti TÜV NORD Czech, s.r.o. je vysoká.

 

Naše společnost poprvé provedla vlastní interní hodnocení úrovně kultury jaderné bezpečnosti, a to formou bodového vyhodnocení anonymních dotazníků mezi zaměstnanci Divize posuzování shody.

Výsledek hodnocení je u inspekčních pracovníků hodnocen známkou 1,8 (známkování stejné jako ve škole), což považujeme za velmi dobrý výsledek a důkaz o tom, že naše společnost jistě patří do „jaderné komunity“.

Kultura bezpečnosti jako pojem je známý zejména provozovatelům jaderných zařízení, kteří využívají systémové nástroje k jejímu měření a vyhodnocování. Od roku 2016 je ve vyhlášce SÚJB č. 408/2016, Sb. stanovena povinnost hodnotit kulturu (jaderné) bezpečnosti jednou ročně  a oznamovat výsledky hodnocení, a to přiměřeně i u dodavatelské sféry. Podobný požadavek se vyskytuje také v poměrně nové normě ČSN ISO 19443:2018  „Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti“.

Soulad systému řízení s normou ISO 19443:2018 je vyžadován u dodavatelů některých jaderných projektů mimo ČR.

Vysvětlení pojmů a přístupů v hodnocení kultury bezpečnosti jsou obsahem námi nabízených přednášek týkajících se normy ČSN ISO 19 443:2018, resp. ISO 19443:2018. Můžeme Vám pomoci pochopit principy a zavést hodnocení kultury bezpečnosti  i ve Vaší společnosti.

 

Kontakt Ing. Daniel Jarchovský, jarchovsky@tuev-nord.cz