MENU

KVALITA je především o porozumění a osobní odvaze

Ve dnech 11. – 12. 11. 2021 se uskutečnil 1. ročník Konference o KVALITĚ. Hlavním motivem zakládajícího ročníku byl „Návrat k tradičním hodnotám a významu pojmu kvalita“.

Nepsaný patronát konferenci poskytla Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. h. c. mult., čehož si velmi vážíme. Společně s Ing. Bohdanem Zronkem, členem představenstva a ředitelem divize jaderná energetika, ČEZ, a. s., uvedli toto setkání myšlenkou, že kvalita často bývá spojována především s formálním systémem. Ale že je čas vrátit pojmu kvalita jeho původní význam – to znamená profesionalitu, respekt, pokoru a hrdost na dobře odvedenou práci.

K účasti na konferenci přijaly pozvání společnosti z různých odvětví průmyslu. Jejím cílem bylo vzájemně se inspirovat, vystoupit ze „zaběhnutého“ ve svém oboru a vidět, jak ke kvalitě přistupují v jiných odvětvích. Do diskuzí se tedy zapojovali zástupci společností od automobilového průmyslu až po zdravotnictví, konkrétně pak: Česká společnost pro jakost Praha, ŠKODA AUTO a.s., Metrostav DIZ s.r.o., SLOVNAFT, a.s., FN Brno, Letiště Ostrava, a.s. a ELLA-CS, s.r.o., Hradec Králové.

Přestože někteří do spolupráce vstupovali s lehkou skepsí při takto multioborovém setkání, velmi brzy se začaly ukazovat průsečíky a obdobné výzvy, kterým musí čelit všichni. Jako jedna z výchozích podmínek pro kvalitu bylo poměrně shodně vysloveno porozumění, tedy vyjasnění představ a očekávání. Dále pak potřebnost nejen dostatečně kvalifikovaného personálu, ale především osobní angažovanosti ve smyslu „kdo nehoří, nemůže sám zapálit“. A konečně: kvalita je o osobní odvaze a uvědomování si dopadů – na bezpečnost, na finance, na životní prostředí, na naše životy. Kvalita znamená vidět věci v souvislostech a hledat udržitelné a skutečné řešení.

Druhý ročník je již naplánován opět na Světový den kvality, tedy na 10. a 11. 11. 2022. Do té doby nás čeká mnoho společných úkolů.

Ing. Zdeněk Čančura, Ph.D. – Ředitel útvaru řízení kvality JE, ČEZ, a. s.

Ing. Jan Weinfurt – Jednatel TÜV NORD Czech, s.r.o.

Více: www.konferencekvalita.cz