První česká firma získala certifikát dle ČSN ISO 19443

TÜV NORD Czech vydal na základě úspěšného výsledku auditu systému managementu kvality první certifikát v ČR dle této normy společnosti SIGMA GROUP a.s., a to pro projektování a výrobu čerpadel pro jadernou energetiku.

Norma určená pro dodavatele v jaderné energetice byla vydána v únoru 2019 pod názvem: ČSN ISO 19443:2019 Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. Norma zapracovává závazné požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - MAAE), a zásadně tak směřuje prioritu cílů systému managementu k jaderné bezpečnosti. Proto splnění požadavků ČSN ISO 19443:2019 vyžaduje zásadní přestavbu systému managementu kvality zavedeného dle EN ISO 9001– celý systém musí být přizpůsoben prioritě jaderné bezpečnosti.

Za zpracování normy (tedy za vydání české verze ISO 19443:2018) jsou přímo zodpovědní naši odborníci pod vedením Ing. Daniela Jarchovského. K dnešnímu dni jsme současně jedinou společností, která certifikační audit (s vydáním neakreditovaného certifikátu), jehož cílem je přezkoumání shody systému managementu s požadavky této normy, může nabídnout. Přísné požadavky na provádění auditů v jaderném sektoru dle ČSN P ISO/TS 23406, která výrazně upravuje požadavky normy ISO/IEC 17021-1:2015, aktuálně splňují 4 auditoři, kteří mají bohaté zkušenosti z oblasti jaderného průmyslu.  

Podobně jako u společnosti SIGMA GROUP a.s., které certifikát otevřel cestu k zakázkám pro maďarský Paks II (více zde), se předpokládá, že zavedení systému kvality dle této normy bude postupně vyžadováno jako podmínka účasti v dodavatelském řetězci pro výstavbu nových zdrojů v odvětví jaderné energie.

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Ing. Daniel Jarchovský, jarchovsky@tuev-nord.cz, +420 702 127 992