ČEZ a TÜV NORD Czech vytvořili koalici pro kvalitu

Jsme totiž přesvědčeni, že sdílení zkušeností a společný rozvoj jsou nejlepší cestou, jak čelit rostoucím nárokům. Konference Kvalita, jejíž první ročník má podtitulek Návrat k tradičním hodnotám a významu pojmu kvalita, se bude konat 11. – 12. 11. 2021 ve Valči.

Konference Kvalita, jejíž první ročník má podtitulek Návrat k tradičním hodnotám a významu pojmu kvalita, se bude konat 11. – 12. 11. 2021 ve Valči.

Setkání zástupců z různých oblastí průmyslu si klade za cíl založit tradici setkávání odborníků z kvality, sdílet zkušenosti, šetřit náklady a společně hledat nástroje, jak jednoduše docílit bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity.

Dalšími partnery konference jsou ŠKODA AUTO, Česká společnost pro jakost Praha, SLOVNAFT, Metrostav DIZ, Letiště Ostrava, ELLA-CS a FN Brno.

Na zahájení vystoupí předsedkyně SÚJB, Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. h. c. mult.
 

www.konferencekvalita.cz