TÜV NORD Czech bude posuzovat shodu vybraných zařízení pro JE Temelín a Dukovany

Na základě vypsané veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním společnost TÜV NORD Czech, s.r.o. uzavřela smlouvu na POSOUZENÍ SHODY – VÝKON ČINNOSTI AUTORIZOVANÉ OSOBY se společností ČEZ, a. s.

AO 248 - TÜV NORD Czech, s.r.o. bude posuzovat shodu vybraných zařízení pro jaderné elektrárny Temelín a Dukovany.
 
Na základě vypsané veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním společnost TÜV NORD Czech, s.r.o. uzavřela smlouvu na POSOUZENÍ SHODY – VÝKON ČINNOSTI AUTORIZOVANÉ OSOBY se společností ČEZ, a. s.
 
Předmětem smlouvy je zajištění provádění posuzování shody vybraných zařízení autorizovanou osobou s technickými požadavky, v souladu s vyhláškou č. 358/2016 Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení, v požadované kvalitě. Cílem je zajištění zachování všech provozních parametrů, jako je zejména bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, životnost a ekonomie provozu jaderných elektráren Temelín a Dukovany.
 
K dispozici jsou odborníci nejen pro spol. ČEZ a. s., ale i pro vybrané skupiny jejího dodavatelského řetězce. V tuto chvíli například, ve spolupráci s útvarem Řízení kvality JE ČEZ, a. s. probíhají webináře na téma „Atomový zákon č. 263/2016 Sb. a související legislativní předpisy v oblasti posuzování shody vybraných zařízení“.
 
AO 248 - TÜV NORD Czech, s.r.o. je nejaktivnější autorizovanou osobou v České republice od roku 2005, první inspekční společností, akreditovanou k provádění inspekčních činností v oblasti tzv. technické bezpečnosti v jaderné energetice a koordinátorem autorizovaných osob pro oblast provádění posouzení shody v oblasti tzv. vybraných zařízení v ČR.

 

Kontakt: Ing. Pavel Pánek, panek@tuev-nord.cz, +420 724 521 186