TÜV NORD ověřil uhlíkovou neutralitu výrobce čokolád Ritter Sport

Po úspěšné verifikaci firemní uhlíkové stopy podle ISO 14064-3 a kompenzace CO2 podle standardu TÜV NORD CERT TN-CC 020 je nyní Ritter Sport oficiálně klimaticky neutrální společností.

Prověřena byla data ze závodů z Německa, Rakouska, Číny, Itálie, Holandska, Singapuru, Velké Británie a Ruska.

Mezi uvažovanými zdroji emisí byla spotřeba energií a chladicí kapaliny, spotřeba paliv firemními vozy, chování zaměstnanců při dojíždění do práce, pracovní cesty, interní a externí logistika, likvidace odpadu, ale také suroviny a použité obalové materiály. Tam, kde Ritter Sport v současné době není schopen dále snižovat emise skleníkových plynů, nebo kde jsou prozatím nenahraditelné, podniká kompenzační opatření.

Cestu k uhlíkové neutralitě Ritter Sport zahájil již před 20 lety: např. od r. 2002 získává energii pro svá výrobní místa výhradně z obnovitelných zdrojů, vlastní elektrárna a teplárna pokrývá téměř 70% spotřeby tepla a 40% spotřeby elektřiny v centrále a výrobním závodě ve Waldenbuchu, provozuje vlastní kakaovou plantáž v Nikaragui - jednu z největších na světě (1,7 mil. kakaovníků), kde polovinu tvoří neobdělaný les pro přirozený rozvoj rostlinných a živočišných společenství.

 

Více informací zde.