MENU

Certifikovali jsme projekt čištění doprovodného zemního plynu při těžbě ropy pro LAMA GAS & OIL

Ve spolupráci s naší mateřskou společností jsme certifikovali projekt čištění doprovodného zemního plynu při těžbě ropy pro společnost LAMA GAS & OIL s.r.o. Výsledkem certifikace (první tohoto typu v ČR) je doklad o snížení emisí CO2 z těžby ropy (tzv. UER certifikát), který na základě dohody se skupinou LAMA uplatní čeští distributoři pohonných hmot k plnění úspory emisí CO2 v jejich palivech.

Ve spolupráci s naší mateřskou společností jsme certifikovali projekt čištění doprovodného zemního plynu při těžbě ropy pro společnost LAMA GAS & OIL s.r.o.

 

Jedná se o první certifikaci  tohoto typu v ČR. Výsledkem certifikace je doklad o snížení emisí CO2 z těžby ropy (tzv. UER certifikát), který na základě dohody se skupinou LAMA uplatní čeští distributoři pohonných hmot k plnění úspory emisí CO2 v jejich palivech.

 

Proces certifikací bude probíhat i v následujících letech a je předpoklad, že se rozšíří i na další projekty skupiny LAMA ENERGY GROUP v zahraničí.

 

Certifikace vychází z požadavků normy ISO 14064 – část 2 (upravuje požadavky na monitoring a vykazování dosaženého snížení emisí či zvýšení propadů skleníkových plynů prostřednictvím projektů a/nebo projektově orientovaných činností) a 3 (stanovuje zásady a požadavky pro ověřování inventarizací skleníkových plynů a pro validování a ověřování projektů na skleníkové plyny) a českých nařízení – zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 a nařízení vlády č.189/2018.

 

Pro více informací k certifikaci: Ing. Petr Matušinský, Matusinsky@tuev-nord.cz, +420 724 144 299