MENU

Rozhovor

V oblasti NDT došlo u TÜV NORD Czech v roce 2017 k výraznému posunu. Mohl byste shrnout největší změny?

V oblasti NDT nejsme žádnými nováčky. Kvalifikaci personálu se s velkými úspěchy (a to včetně mezinárodních) věnujeme již mnoho let. V roce 2016 jsme tuto oblast podpořili založením vlastní zkušebny v Hradci Králové, kde nabízíme všechny běžné postupy (RT, UT, MT, PT, VT). Co bych ale rád zdůraznil je to, že díky obrovské praxi našich kolegů (mnohdy se bavíme o 20 - 30 letech v oboru) a nárůstu počtu dozorů nad prováděním NDT a svařovacími pracemi (které jsou úzce propojeny) v posledním roce jsme dnes považováni za vysoce uznávanou autoritu při řešení neshod a nestandardních postupů.
 

Je tedy i nadále hlavním cílem posilovat v oblasti dozorů a inspekčních činností?

Cílem je vytvoření centra, na které naši klienti „přehodí“ veškeré starosti v oblasti NDT – od zkoušení kvality materiálu, přes kvalifikaci personálu až po samotný dozor nad prováděním NDT (vyhodnocování zkoušek a protokolů) či vytváření / schvalování metodik a postupů NDT a vytvoření / udržování celého kvalifikačního a certifikačního systému (tedy to, co je známo pod termínem služby „vnější agentury“). A když mluvím o zkoušení kvality materiálu, myslím tím nejen NDT, ale i zkoušky tahem, rázem v ohybu a řadu dalších, které provádíme ve vlastních laboratořích v Brně.
 

Hlavním „lákadlem“ pro klienty tedy je komplexnost poskytovaných služeb?

Jedno z nich. Tím druhým, na kterém stavíme, je kvalifikace našich kolegů, která je pro tento obor zásadní a která se nejvíce prokáže ne na nejvyšším stupni Level III, ale na Level II – při vyhodnocování výsledků zkoušek. Jejich kvalifikace je prověřena nejen roky, ale i účastí na řadě projektů v zahraničí.
 

Jsou nějaké obory, na které Vašimi službami cílíte?

Naše služby jsou určeny pro neuvěřitelně širokou skupinu oborů od metalurgie, přes úpravny vody až např. po potravinářské závody. Poptávky, které jsme v posledních 2-3 letech řešili nejčastěji, byly z oblasti chemie, petrochemie a jaderného průmyslu. Právě v oblasti JE jsme nuceni reagovat na zvyšující se počet poptávek v důsledku plánované výstavby ve Finsku, Maďarsku či Turecku neustálým posilováním našich kapacit a kvalifikací. V jaderné energetice máme historicky velmi silnou pozici. O to víc mě těší, že i oblastí NDT (např. dozory nad výrobou kontejnerů s vyhořelým palivem) ke zvučnému jménu přispíváme.

 

Nabídka služeb Zkušebny NDT

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details