Rozhovor s vedoucím Zkušebny NDT, p. Milanem Romanem

Rozhovor: Více o službách Zkušebny NDT a plánech pro rok 2018...

V oblasti NDT došlo u TÜV NORD Czech v roce 2017 k výraznému posunu. Mohl byste shrnout největší změny?

V oblasti NDT nejsme žádnými nováčky. Kvalifikaci personálu se s velkými úspěchy (a to včetně mezinárodních) věnujeme již mnoho let. V roce 2016 jsme tuto oblast podpořili založením vlastní zkušebny v Hradci Králové, kde nabízíme všechny běžné postupy (RT, UT, MT, PT, VT). Co bych ale rád zdůraznil je to, že díky obrovské praxi našich kolegů (mnohdy se bavíme o 20 - 30 letech v oboru) a nárůstu počtu dozorů nad prováděním NDT a svařovacími pracemi (které jsou úzce propojeny) v posledním roce jsme dnes považováni za vysoce uznávanou autoritu při řešení neshod a nestandardních postupů.
 

Je tedy i nadále hlavním cílem posilovat v oblasti dozorů a inspekčních činností?

Cílem je vytvoření centra, na které naši klienti „přehodí“ veškeré starosti v oblasti NDT – od zkoušení kvality materiálu, přes kvalifikaci personálu až po samotný dozor nad prováděním NDT (vyhodnocování zkoušek a protokolů) či vytváření / schvalování metodik a postupů NDT a vytvoření / udržování celého kvalifikačního a certifikačního systému (tedy to, co je známo pod termínem služby „vnější agentury“). A když mluvím o zkoušení kvality materiálu, myslím tím nejen NDT, ale i zkoušky tahem, rázem v ohybu a řadu dalších, které provádíme ve vlastních laboratořích v Brně.
 

Hlavním „lákadlem“ pro klienty tedy je komplexnost poskytovaných služeb?

Jedno z nich. Tím druhým, na kterém stavíme, je kvalifikace našich kolegů, která je pro tento obor zásadní a která se nejvíce prokáže ne na nejvyšším stupni Level III, ale na Level II – při vyhodnocování výsledků zkoušek. Jejich kvalifikace je prověřena nejen roky, ale i účastí na řadě projektů v zahraničí.
 

Jsou nějaké obory, na které Vašimi službami cílíte?

Naše služby jsou určeny pro neuvěřitelně širokou skupinu oborů od metalurgie, přes úpravny vody až např. po potravinářské závody. Poptávky, které jsme v posledních 2-3 letech řešili nejčastěji, byly z oblasti chemie, petrochemie a jaderného průmyslu. Právě v oblasti JE jsme nuceni reagovat na zvyšující se počet poptávek v důsledku plánované výstavby ve Finsku, Maďarsku či Turecku neustálým posilováním našich kapacit a kvalifikací. V jaderné energetice máme historicky velmi silnou pozici. O to víc mě těší, že i oblastí NDT (např. dozory nad výrobou kontejnerů s vyhořelým palivem) ke zvučnému jménu přispíváme.

 

Nabídka služeb Zkušebny NDT