Přecházíme na elektronické certifikáty

Přechod na elektronické certifikáty: V současné době vydává v TÜV NORD Czech všechny certifikáty, jako výstupní dokumenty z procesů posuzování shody, inspekcí nebo certifikace personálu, vždy ve formě elektronického dokumentu...

V současné době vydává v TÜV NORD Czech všechny certifikáty, jako výstupní dokumenty z procesů posuzování shody, inspekcí nebo certifikace personálu, vždy ve formě elektronického dokumentu.

V některých případech (zvláště u certifikace personálu, kde to ještě požaduje zákazník, vystavuje Divize posuzování shody spolu s elektronickým certifikátem ještě také jeho papírový výpis. Za originál dokumentu je však považována pouze jeho elektronická verze opatřená platným ověřeným elektronickým podpisem. Papírový dokument (certifikát), i když na pohled vypadá stejně, má pouze hodnotu výpisu z originálu. Jediným originálem "v papírové podobě" tak prozatím z důvodu zájmu zákazníků zůstávají certifikáty certifikačního orgánu pro výrobky. I zde je ale v případě zájmu možno vystavit originál v elektronické podobě.

Dokumenty jsou vydávány v souladu s Nařízením EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), které vstoupilo v platnost 1. července 2016.

Více informací naleznete v přiloženém informačním letáku.

Kontakt:
Michaela Bubeníčková, +420 776 070 776, bubenickova@tuev-nord.cz