MENU

Přechod na elektronické certifikáty

V současné době vydává v TÜV NORD Czech všechny certifikáty, jako výstupní dokumenty z procesů posuzování shody, inspekcí nebo certifikace personálu, vždy ve formě elektronického dokumentu.

V některých případech (zvláště u certifikace personálu, kde to ještě požaduje zákazník, vystavuje Divize posuzování shody spolu s elektronickým certifikátem ještě také jeho papírový výpis. Za originál dokumentu je však považována pouze jeho elektronická verze opatřená platným ověřeným elektronickým podpisem. Papírový dokument (certifikát), i když na pohled vypadá stejně, má pouze hodnotu výpisu z originálu. Jediným originálem "v papírové podobě" tak prozatím z důvodu zájmu zákazníků zůstávají certifikáty certifikačního orgánu pro výrobky. I zde je ale v případě zájmu možno vystavit originál v elektronické podobě.

Dokumenty jsou vydávány v souladu s Nařízením EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), které vstoupilo v platnost 1. července 2016.

Více informací naleznete v přiloženém informačním letáku.

Kontakt:
Michaela Bubeníčková, +420 776 070 776, bubenickova@tuev-nord.cz

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.