MENU

Přechod na elektronické certifikáty

V současné době vydává v TÜV NORD Czech všechny certifikáty, jako výstupní dokumenty z procesů posuzování shody, inspekcí nebo certifikace personálu, vždy ve formě elektronického dokumentu.

V některých případech (zvláště u certifikace personálu, kde to ještě požaduje zákazník, vystavuje Divize posuzování shody spolu s elektronickým certifikátem ještě také jeho papírový výpis. Za originál dokumentu je však považována pouze jeho elektronická verze opatřená platným ověřeným elektronickým podpisem. Papírový dokument (certifikát), i když na pohled vypadá stejně, má pouze hodnotu výpisu z originálu. Jediným originálem "v papírové podobě" tak prozatím z důvodu zájmu zákazníků zůstávají certifikáty certifikačního orgánu pro výrobky. I zde je ale v případě zájmu možno vystavit originál v elektronické podobě.

Dokumenty jsou vydávány v souladu s Nařízením EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), které vstoupilo v platnost 1. července 2016.

Více informací naleznete v přiloženém informačním letáku.

Kontakt:
Michaela Bubeníčková, +420 776 070 776, bubenickova@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details