MENU

Pokračující certifikační činnosti a způsob realizace kvalifikačních zkoušek NDT pracovníků v mimořádné situaci COVID-19

TÜV NORD Czech s.r.o. jako certifikační orgán pro certifikaci personálu nedestruktivního zkoušení č. 3197 a schválená uznaná nezávislá organizace podle směrnice pro tlaková zařízení č. 2014/68/EU v návaznosti na nouzový stav a omezení pohybu osob, neomezil svou činnost a nadále přijímá žádosti o certifikaci, prodloužení a recertifikaci pracovníků nedestruktivního zkoušení a to dle všech platných certifikačních schémat.

Informace o pokračující certifikační činnosti a způsobu realizace kvalifikačních zkoušek NDT pracovníků pro účely certifikace u TÜV NORD Czech, s. r. o. v mimořádné situaci COVID-19:

 

Vážení zákazníci, držitelé certifikátu,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že TÜV NORD Czech s.r.o. jako certifikační orgán pro certifikaci personálu nedestruktivního zkoušení č. 3197 a schválená uznaná nezávislá organizace podle směrnice pro tlaková zařízení č. 2014/68/EU v návaznosti na nouzový stav a omezení pohybu osob, které vyhlásila vláda ČR pro území celého státu, neomezil svou činnost a nadále přijímá žádosti o certifikaci, prodloužení a recertifikaci pracovníků nedestruktivního zkoušení, a to dle všech platných certifikačních schémat. Zájemci o školení a/nebo kvalifikační zkoušku se mohou až do odvolání hlásit u našich školících a zkušebních středisek (kontakty viz přiložený soubor) za předpokladů splnění dodatečných bezpečnostních a hygienických opatření pro zabránění šíření infekce COVID-19. Pro informace o jednotlivých opatřeních či možnosti distanční výuky prosím kontaktujte školící a zkušební střediska v příloze.

Ing. Daniel Jarchovský
Vedoucí COP 3197
TÜV NORD Czech, s.r.o.