MENU

Kurzy pro techniky a mechaniky STK a SME … již v průběhu 2. pololetí 2017!

Kurzy pro techniky a mechaniky STK a SME

Dne 21. 12. 2016 jsme získali pověření od Ministerstva dopravy v oblastech STK a SME, a to v tomto rozsahu:

Provádění výuky v základním kurzu pro kontrolní techniky STK a organizování závěrečných zkoušek odborné způsobilosti těchto techniků

Provádění výuky v základním kurzu pro mechaniky SME a organizování závěrečných zkoušek odborné způsobilosti těchto mechaniků

Provádění výuky v kurzu obsluhy automatizovaného systému STK a organizování závěrečných zkoušek odborné způsobilosti této obsluhy

Zpracovávat závěrečnou expertízu k plnění podmínek pro provozování STK po ukončení její výstavby

Zpracovávat závěrečnou expertízu k plnění podmínek pro provozování SME po ukončení její výstavby a pro změnu rozsahu osvědčení k provozování SME

V oblasti provádění výuky a organizování závěrečných zkoušek jsme se získáním pověření stali jedním ze 3 poskytovatelů těchto služeb v České republice.

Plán konkrétních termínů pro Vás již připravujeme a v co nejbližší době zveřejníme na našich webových stránkách.

V případě Vašich dotazů se na nás neváhejte obrátit na níže uvedených kontaktech: Ing. Norbert Grosser, Tel.: +420 296 587 244 Mobil: +420 724 035 391 E-mail: grosser@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details