MENU

Bezpečnost, funkčnost a komfort autobusů společnosti FlixBus prověřujeme již od srpna loňského roku. Začátkem února proběhla první kontrola i na Slovensku.

Namátkové kontroly prováděné každý měsíc jsou zaměřené na celkovou úroveň kvality a bezpečnosti cestování.

Smyslem nezávislých kontrol je upozornit vedení společnosti např. na nedostatečnou čistotu, ostré hrany v interiéru i exteriéru, poškozená světla, skla či bezpečnostní pásy, tedy vše, co by mohlo negativně ovlivnit komfort cestujících.

 

Kontakt: Ing. Antonín Jedlička, jedlicka@tuev-nord.cz, +420 606 659 568

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details