MENU

GDPR

TÜV NORD Czech ŠKOLÍ

Naše společnost je pro Vás schopna zajistit osvědčení a certifikaci na nové GDPR a zároveň vyškolit „Pověřence pro ochranu osobních údajů“.
Kurzy vám pomohou porozumět problematice a získat potřebné metodiky a postupy k naplnění požadavků GDPR.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), začne platit od 25. května 2018.

Nařízení přináší velké změny v ochraně osobních údajů, s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s daty a osobními údaji.

Nutnost upravit způsob zpracování osobních údajů je povinná pro všechny organizace zpracovávající osobní údaje s důrazem na bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy.

Období od dubna 2016, do května 2018, je určeno přípravě. Během této doby musí všichni, kterých se nařízení týká, zrevidovat své informační systémy a postupy nakládání s osobními údaji. Během tohoto období přijmou také jednotlivé státy EU prováděcí zákon, který GDPR svěřuje do jejich národní pravomoci.

V případě Vašeho zájmu o přihlášení nás prosím kontaktujte zde:
Ing. Klára Svěráková, sverakova@tuev-nord.cz, +420 731 701 992

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi!

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details