MENU

Dodavatelé do projektů výstavby nových jaderných bloků ROSATOMu mají novou technickou podporu AATNA

Konsorcium 4 strategických hráčů: ALTA, ALVEL, TÜV NORD Czech a ATG nabízí více než 500 jaderných expertů

Detaily spolupráce budou představeny v pondělí 14. 5. na ATOMEXPO 2018 v ruském Sochi, kde nás najdete na stánku C21.

Cílem spolupráce 4 strategických hráčů (ALTA, ALVEL, TÜV NORD Czech a ATG) v jaderné energetice je technická podpora dodavatelů ROSATOMu pro projekty výstavby nových jaderných bloků v Evropě (např. Finsko a Maďarsko) a blízkém okolí (Turecko, Egypt, Jordánsko).

Dodavatelé produktů a služeb schválení v dodavatelském řetězci ROSATOMu tak nově získávají partnera, na kterého se mohou obrátit v otázkách svařování, nedestruktivního či destruktivního zkoušení, řídicích systémů jaderných i nejaderných technologických systémů, PED, ASME, jaderného paliva, hodnocení bezpečnosti, řízení kvality produktů a služeb včetně subdodavatelské supervize či inspekcí, technických konzultací a licencováni jaderných zařízení, nebo třeba porovnání ruských kódů a standardů s evropskou legislativou.

Projektovým řízením byl pověřen Ing. Milan Mušák, musak@tuev-nord.cz, +420 602 275 761

Více informací pro Vás připravujeme na www.aatna.org