Ü-Zeichen

Činnosti pod TÜV NORD Systems – Ü-Zeichen

Průkaz shody pro výrobky používané ve stavebnictví v SRN
(Übereinstimmungnachweis, Ü-Zeichen)

Německá značka pro stavební výrobky Ü-Zeichen byla v minulosti nahrazena evropskou značkou schody CE pro stavební výrobky. Provádíme ve spolupráci s naší mateřskou organizací TÜV NORD Systems GmbH, Německo kvalifikaci výrobců kovových materiálů. Po absolvování auditu a certifikaci výrobce budou materiály opatřeny CE značkou. Takový materiál splňuje požadavky evropské směrnice pro stavební výrobky.

Jedná se o výrobky zařazené v Seznamu regulovaných výrobků pro zabudování do staveb v SRN (BRL část A), které jsou označovány značkou shody Ü. Tato oblast výrobků spadá do působnosti evropské směrnice č. 89/106 EHS (CPD). Je-li pro daný výrobek vydána evropská norma harmonizovaná s CPD, je výrobek vyřazen z BRL část A a je označován značkou shody CE.
Přezkoušení shody výrobku s požadavky uvedenými v BRL část A provádí inspektoři TÜV NORD Czech, s.r.o.
Osvědčení o shodě vydává zkušební místo TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG.
Akreditace je omezena na betonářskou ocel a výrobky z oceli.