MENU
    1. Naše služby
    2. Inspekce
    3. Činnosti pod TÜV NORD Systems
    4. Ü-Zeichen

Činnosti pod TÜV NORD Systems – Ü-Zeichen

Průkaz shody pro výrobky používané ve stavebnictví v SRN
(Übereinstimmungnachweis, Ü-Zeichen)

Německá značka pro stavební výrobky Ü-Zeichen byla v minulosti nahrazena evropskou značkou schody CE pro stavební výrobky. Provádíme ve spolupráci s naší mateřskou organizací TÜV NORD Systems GmbH, Německo kvalifikaci výrobců kovových materiálů. Po absolvování auditu a certifikaci výrobce budou materiály opatřeny CE značkou. Takový materiál splňuje požadavky evropské směrnice pro stavební výrobky.

Jedná se o výrobky zařazené v Seznamu regulovaných výrobků pro zabudování do staveb v SRN (BRL část A), které jsou označovány značkou shody Ü. Tato oblast výrobků spadá do působnosti evropské směrnice č. 89/106 EHS (CPD). Je-li pro daný výrobek vydána evropská norma harmonizovaná s CPD, je výrobek vyřazen z BRL část A a je označován značkou shody CE.
Přezkoušení shody výrobku s požadavky uvedenými v BRL část A provádí inspektoři TÜV NORD Czech, s.r.o.
Osvědčení o shodě vydává zkušební místo TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG.
Akreditace je omezena na betonářskou ocel a výrobky z oceli.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.