MENU
    1. Naše služby
    2. Inspekce
    3. Činnosti pod TÜV NORD Systems
    4. Ü-Zeichen

Činnosti pod TÜV NORD Systems – Ü-Zeichen

Průkaz shody pro výrobky používané ve stavebnictví v SRN
(Übereinstimmungnachweis, Ü-Zeichen)

Německá značka pro stavební výrobky Ü-Zeichen byla v minulosti nahrazena evropskou značkou schody CE pro stavební výrobky. Provádíme ve spolupráci s naší mateřskou organizací TÜV NORD Systems GmbH, Německo kvalifikaci výrobců kovových materiálů. Po absolvování auditu a certifikaci výrobce budou materiály opatřeny CE značkou. Takový materiál splňuje požadavky evropské směrnice pro stavební výrobky.

Jedná se o výrobky zařazené v Seznamu regulovaných výrobků pro zabudování do staveb v SRN (BRL část A), které jsou označovány značkou shody Ü. Tato oblast výrobků spadá do působnosti evropské směrnice č. 89/106 EHS (CPD). Je-li pro daný výrobek vydána evropská norma harmonizovaná s CPD, je výrobek vyřazen z BRL část A a je označován značkou shody CE.
Přezkoušení shody výrobku s požadavky uvedenými v BRL část A provádí inspektoři TÜV NORD Czech, s.r.o.
Osvědčení o shodě vydává zkušební místo TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG.
Akreditace je omezena na betonářskou ocel a výrobky z oceli.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details