AD 2000 Mbl. W0

Činnosti pod TÜV NORD Systems – AD 2000 Mbl. W0

Německý technický předpis AD 2000 Merkblatt je určen pro výrobce tlakových nádob. Pro kvalifikací výrobců materiálu (například plechy, trubky, výkovky, odlitky, tyče, šrouby) je vyžadována kvalifikace podle části W0. Výrobce materiálu je podroben auditu pro ověření technických předpokladů pro dodávky materiálu do tlakové oblasti. Po obdržení certifikátu je výrobce oprávněn dodávat materiály výrobcům tlakových nádob, vyráběných podle AD 2000 Merkblattu.

Přezkušování a certifikace výrobců materiálů a polotovarů určených pro stavbu tlakových zařízení podle souboru předpisů vydávaných v SRN „Pracovním sdružením pro tlakové nádoby“ (Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter - AD). Tato kvalifikace výrobce materiálů je často vyžadována odběrateli v SRN jako rozšíření kvalifikace podle 2014/68/EU, příloha I, bod 4.3.

Zkušební a certifikační činnosti jsou prováděny českými inspektory na základě kompetencí udělených jim certifikačním a zkušebním místem TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG.