IFS

Certifikace IFS

IFS - International Featured Standard

Tato norma je převážně německo-francouzským maloobchodním protějškem anglické normy BRC. Vytvořil ji HDE – Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (Hlavní svaz německého maloobchodu) a FCD – Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution a italské svazy maloobchodu CONAD, COOP a Federdistribuzione. Jedná se o normu pro zajištění kvality a pro bezpečnost potravin pro vlastní obchodní značky - mezinárodní potravinářskou normu. Slouží pro jednotnou kontrolu bezpečnosti potravin a úrovně kvality producentů. Normu lze použít pro všechny stupně výroby, které navazují na zemědělskou produkci a ve kterých jsou "zpracovávány" potraviny. Obchodníci z Rakouska, Polska, Španělska a Švýcarska normu IFS podporují a používají ji jako svou normu pro bezpečnost potravin. Je určena pro organizace, které vyrábí a/nebo zpracovávají potraviny.

IFS Food verze 6 (certifikace podle této verze je možná od července 2012) je normou uznávanou organizací GFSI (Global Food Safety Initiative) stejně jako FSSC 22000, SQF, Global GAP a BRC. Někteří obchodníci, jako např. Tesco, Ahold, Wal Mart, Metro, Migros a Delhaize oznámili uznání všech norem GFSI.

IFS normu podporují a vyžadují ji od svých dodavatelů tito řetězce např.: Metro Group, Edeka, Rewe Group, Aldi, Lidl, Kaufland, Kaiser’s Tengelmann, Auchan, Carrefour Group, EMC – Groupe Casino, Leclerc, Monoprix, Picard, Surgelés, Provera (Cora and Supermachés Match), Système U, COOP, CONAD a Unes.

Shoda s touto normou je zjišťována na bázi kontrolního seznamu dotazů a vyhodnocovací matrici. Klíčovými kritérii této normy jsou: identifikace zvládnutelného počtu příslušných kritických kontrolních bodů (CCP), zavedení systému pro monitorování CCP se srozumitelnými záznamy a pravidelnými kontrolami, opakované ujištění managementu, že jsou si zaměstnanci vědomi svých povinností a že je hodnocena efektivita práce, sledovatelnost výrobku, implementace nápravných opatření. Mezi hlavní novinky poslední verze tohoto standardu patří integrace nové legislativy EU z oblasti sledovatelnosti, značení a sledovatelnosti GMO a alergenů. Obchodní řetězce jak například Aldi či Metro (Makro) nyní vyžadují certifikaci podle tohoto standardu pro své dodavatele potravinářských výrobků.

Standard pro hodnocení dodavatelů privátních značek byl vytvořen ve spolupráci německého a francouzského svazu maloobchodu. Je určen pro dodavatele potravin do obchodních řetězců, primárně privátních značek, používané však i pro dodavatele pod značkou výrobce.

Záměrem IFS je především stanovení požadavků na zabezpečení zdravotně nezávadných potravin při výrobě se silným zaměřením na provozní předpoklady.

Při certifikaci IFS je používán systém bodování jednotlivých nálezů z auditu, které vedou k finálnímu výsledku. Obsahově je pak tento standard velice podobný standardu BRC.

Norma International Featured Standard má tyto zásadní cíle:

  • Společný standard s jednotným systémem hodnocení;
  • Schvalování akreditovaných a kvalifikovaných certifikačních organizací a auditorů;
  • Vytváření srovnatelnosti a transparentnosti v rámci celého dodavatelského řetězce;
  • Snižování nákladů u dodavatelů i u obchodu.

Další normy IFS:

IFS Logistic je norma určená pro logistické organizace. Použitelná pro všechny oblasti přepravy, jak nákladními auty, tak po železnici, lodí i letadly. Je zaměřená na identifikaci a eliminaci rizik pro zdravotní nezávadnost při dopravě, skladování a distribuci. Je možno certifikovat sklady, přepravní společnosti i organizace provádějící obě činnosti – skladování a dopravu potravin případně i dalších produktů.

IFS Brokers - je určena pro obchodníky, kteří nevlastní sklady ani nemají vlastní dopravu a dodávají potraviny obchodním řetězcům.

IFS Cash & Carry/Wholesale - je určena pro provozovny typu velkoobchodu nebo cash&carry, lze ji však aplikovat i na maloobchodní prodejny.

IFS HPC - je určena pro chemické výrobky pro domácnost a osobní hygienu (kosmetické výrobky, výrobky domácí chemie, úklidové materiály a předměty uvedené v nařízení ES 1935/2004 a pro produkty pro osobní hygienu.

IFS Packaging Guideline - zásady balení

TÜV NORD je schválenou organizací od německého svazu maloobchodu pro provádění auditů IFS.

Systém BRC/IFS (British Retail Consorcium Technical Standard and Protocol /International Food Standard) = systém řízení bezpečnosti potravin. Jedná se o mezinárodní standardy pro provádění auditů dodavatelů privátních značek, popisuje požadavky na hygienu a bezpečnost potravin pro podniky zpracovávající potraviny. Inspekce jsou prováděny nezávislými akreditovanými certifikačními institucemi. Výrobce nebo dodavatel tak projde pouze jednou kontrolou (auditem), není nutné absolvovat další audity jednotlivých odběratelů, certifikát je s celosvětovou působností a tedy platný pro všechny subjekty maloobchodu. Prodejci nemusí již sami provádět inspekce a mohou nabídnout zákazníkům větší záruku kvality výrobních/dopravních podmínek.

Po certifikačním auditu je vydán samostatný certifikát na každou provozovnu.

TÜV NORD CERT upozorňuje všechny své klienty, že veškeré vystavené IFS certifikáty jsou platné pouze ve spojení s příslušným zápisem na IFS auditportálu (www.food-care.com). Certifikáty, které nejsou zaznamenány na IFS auditportálu, jsou neplatné / TÜV NORD CERT advises their clients that all issued IFS-Certificates are valid only in conjunction with the belonging entry in the IFS Auditportal (www.food-care.com). Certificates, not listed in the IFS Auditportal, are not valid.

Ing. Jiří Panáček
Ředitel divize certifikace systémů managementu

Tel.: +420 602 530 547
panacek@tuev-nord.cz