SCC

SCC - Certifikace personálu dodavatelů

SCC (Safety Certificate Contractors) – Certifikace personálu dodavatelů představuje možnost provedení školení a zkoušky dle systému SCC (Safety Certificate Contractors) pro výkonné a operativní vedoucí pracovníky dodavatelů (kontraktorů) – vyžadované významnými investory v německy mluvících zemích a Nizozemí. Vydané certifikáty pro operativní a výkonné pracovníky mohou být požívány rovněž v kombinaci s certifikáty společností v oblasti bezpečnosti práce - např. ISO 45001.

Zabezpečujeme:

  • provádění vzdělávacích kurzů v rámci přípravného školení odborně způsobilou osobou v oblasti posuzování rizik BOZP v rozsahu 3 dnů (24 hodin) a následné
  • provedení uznávaných zkoušek pracovníkem jmenovaným certifikačním místem pro certifikaci systémů managementu a osob TÜV NORD CERT GmbH v oblasti školení o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí (SGU) – systém školení SCC (Safety Certificate Contractors) pro výkonné a operativní vedoucí pracovníky dodavatelů (kontraktorů)
  • vydání certifikátů vydávaných na jméno, s platností 10 let, a potvrzení o absolvování kursu a zkoušky*), certifikáty je možné vydat v německém nebo anglickém jazyce.

*) Upozornění – veškeré podklady pro zkoušky jsou zpracovávány v zahraničí, proto je nutno počítat s tím, že od objednávky je termín školení a zkoušky možný nejdříve za cca 2 týdny, certifikát je následně připraven k předání do 2 týdnů po absolvování zkoušky.

V případě dotazů či zájmu o školení či zkoušky SCC nás můžete oslovit na následujících kontaktech, případně můžete použít objednávkový formulář.

SCC certifikáty v Německu jsou rovnocenné VCA certifikátům v Holandsku.

V Německu se vydávají SCC certifikáty a v Holandsku VCA certifikáty, jsou však na stejné úrovni. Viz www.scc-net.de.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.