MENU
    1. Naše služby
    2. Certifikace osob
    3. SCC

SCC - Certifikace personálu dodavatelů

SCC (Safety Certificate Contractors) – Certifikace personálu dodavatelů představuje možnost provedení školení a zkoušky dle systému SCC (Safety Certificate Contractors) pro výkonné a operativní vedoucí pracovníky dodavatelů (kontraktorů) – vyžadované významnými investory v německy mluvících zemích a Nizozemí. Vydané certifikáty pro operativní a výkonné pracovníky mohou být požívány rovněž v kombinaci s certifikáty společností v oblasti bezpečnosti práce - např. BS OHSAS 18001:2007.

Zabezpečujeme:

  • provádění vzdělávacích kurzů v rámci přípravného školení odborně způsobilou osobou v oblasti posuzování rizik BOZP v rozsahu 3 dnů (24 hodin) a následné
  • provedení uznávaných zkoušek pracovníkem jmenovaným certifikačním místem pro certifikaci systémů managementu a osob TÜV NORD CERT GmbH v oblasti školení o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí (SGU) – systém školení SCC (Safety Certificate Contractors) pro výkonné a operativní vedoucí pracovníky dodavatelů (kontraktorů)
  • vydání certifikátů vydávaných na jméno, s platností 10 let, a potvrzení o absolvování kursu a zkoušky*), certifikáty je možné vydat v německém nebo anglickém jazyce.

*) Upozornění – veškeré podklady pro zkoušky jsou zpracovávány v zahraničí, proto je nutno počítat s tím, že od objednávky je termín školení a zkoušky možný nejdříve za cca 2 týdny, certifikát je následně připraven k předání do 2 týdnů po absolvování zkoušky.

V případě dotazů či zájmu o školení či zkoušky SCC nás můžete oslovit na následujících kontaktech, případně můžete použít objednávkový formulář.

SCC certifikáty v Německu jsou rovnocenné VCA certifikátům v Holandsku.

V Německu se vydávají SCC certifikáty a v Holandsku VCA certifikáty, jsou však na stejné úrovni. Viz www.scc-net.de.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details