Certifikace Osob

NDT dle EN 473 / ISO 9712 – schválení dle PED 2014/68/EU

Oprávnění: Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3197 TÜV NORD Czech, s.r.o., akreditovaný ČIA, o.p.s dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 (osvědčení o akreditaci č. 9/2016)

Autorizovaný ÚNMZ na základě rozhodnutí o autorizaci k odsouhlasení kvalifikovaných pracovníků pro provádění nedestruktivních zkoušek nerozebíratelných spojů tlakových zařízení dle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. (PED 2014/68/EU) Notifikace z Bruselu jako oznámený subjekt podle směrnice (PED) 2014/68/EU pro tlaková zařízení.

Akreditované metody dle EN ISO 9712 ve stupních 1, 2 a 3:

AT – Zkoušení akustickou emisí
RT – Zkoušení radiografické
UT – Zkoušení ultrazvukem
MT – Zkoušení magnetické
PT – Zkoušení kapilární
VT – Zkoušení vizuální
ET – Zkoušení vířivými proudy
LT – Zkoušení netěsnosti

Pro účely schválení dle PED 2014/68/EU musí být uchazeč kvalifikován pro minimálně jeden z následujících výrobkových či průmyslových sektorů.

Výrobkové sektory:

w – svařované výrobky
dsw – přímé vizuální zkoušení svarů (výrobkový sektor dsw je omezen pouze na stupeň 2 a zahrnuje pouze přímou vizuální kontrolu svarů)
we: hodnocení jakosti svarových spojů prozařováním (výrobkový sektor we je omezen pouze na stupeň 2)

Průmyslové sektory:
PV - výroba a výstavba zařízení (výrobkové sektory w, t, wp)
MS - multisektor zahrnující všechny činnosti (výrobkové sektory c, f, w, t, wp)

Jedním z předpokladů pro úspěšnou certifikaci je kvalitní vzdělání v oblasti nedestruktivního zkoušení, které zabezpečujeme prostřednictvím schválených školících a zkušebních středisek, kterými jsou:

www.atg.cz

ATG s.r.o.Beranových 65, 199 02 Praha 9 –Letňany
Metody: RT, UT, MT, PT, VT, ET, LT
Stupně: 1, 2 a 3 Místo školení / zkoušení: Plzeň, Praha, Ostrava

www.ptsndt.com

PTS Josef Solnař s.r.o.U Hrůbků 170/8, 709 00 Ostrava -Nová Ves
Metody: RT, UT, MT, PT, VT, AT, ET
Stupně: Stupně: 1, 2 a 3 Místo školení / zkoušení: Ostrava, Praha

www.testima.eu

TESTIMA spol. s r.o.Křovinovo nám. 8/10, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Metody: UT
Stupně: 1, 2 a 3 Místo školení / zkoušení: Praha