MENU

Bagimsiz Güvenlik Degerlendirmesi (ISA)

Bagimsiz Güvenlik Degerlendirmesi (ISA)

Avrupa CENELEC Normları kapsamında yer alan gereksinimler ve özellikle onay kuruluşlarının, her geçen gün bağımsız bir test talebinde ısrar etmeleri, bağımsız onaylı kuruluş tarafından yapılan güvenlik onayına daha özel bir anlam kazandırır. Bu Bağımsız Güvenlik Değerlendirmesi (ISA), belgelerin ve/ya da sistemlerin iki kez kontrol edilmesi prensibine göre üreticisinden bağımsız ve güvenlik odaklı bir değerlendirilmeden geçirilmesini tanımlamaktadır. Bu değerlendirme, uygun güvenlik standartları için geçerli olan seviye esas alınarak uygulanmaktadır. Böylece gerekli güvenlik seviyesine ulaşmaya yönelik kesinliği, elde etme amacına uygun davranılmış olur.

CENELEC’e göre yapılan güvenlik tetkikleri geleneksel inceleme metotlarına göre temel anlamda farklılık göstermektedir. Geçmişte olasılığa dayalı olan güvenlik kavramı, yerini artık kesinliğe dayalı bir kavrama bırakmıştır. CENELEC kapsamında bir sistemin güvenliği, bu sistemde meydana gelen ve tanımlanmış olan herhangi bir riski, sistem teknolojisi ve organizasyon metotları ile tolerans aralığına kadar azaltılabiliyorsa yeterli kabul edilir. Artan karmaşıklıkla birlikte geleneksel doğrulama metotları için sorunlar artmış; olasılığa dayalı doğrulama metotları değerini yitirmiştir. Bu nedenle, ISA sadece CENELEC-Normlarının kullanım alanında değil, aynı zamanda yakın mesafe ulaşımından, ana ray hattı ile manyetik demiryolu teknolojisine kadar uzanan tüm demiryolu alanlarında uygulanmaktadır. TÜV NORD grubunun uzmanları, demiryolu sistemleri ve araçlarına yönelik Bağımsız Güvenlik Değerlendirmesi alanında yılların tecrübesine sahiptirler. Sistem incelememizin ekstra faydalarından yararlanın ve genel bir tedarikçiden demiryolu teknolojisi için yeterlilik sağlayın.

İletişim

TÜV NORD TÜRKİYE

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No: 5, Kat: 4, Odak Plaza, Kozyatağı, Kadıköy, TR-34742 Istanbul

+90 216 361 29 95
Fax : +90 216 380 67 87

tuv-nord@tuv-turkey.com