MENU

Certyfikacja IFS Logistics

Czym jest standard IFS Logistics?

IFS Logistics jest standardem dla łańcucha logistycznego, wydanym po raz pierwszy w 2006 roku, opracowanym przez niemieckich i francuskich detalistów, wspieranych przez inne międzynarodowe federacje handlowe. Więcej informacji na stronie właściciela standardu: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards/265-ifs-logistics-en

 

Certyfikat IFS Logistics jest często kluczowym warunkiem współpracy z firmami przetwórstwa spożywczego, dostarczających produkty do  sieci handlowych. Jest również dowodem wiarygodności firmy, dbającej o bezpieczeństwo i higienę przewożonych lub magazynowanych towarów. Uzyskanie certyfikatu daje dostęp do potencjalnych klientów poprzez dostęp do bazy firm z certyfikatami IFS. Aktualna wersja standardu IFS Logistics v. 2.3, obowiązuje od 2021 roku.

Do kogo jest skierowany IFS Logistics?

Standard opisuje wytyczne dla firm logistycznych, w celu ujednolicenia wymagań dla łańcucha zaopatrzeniowego, w tym działalności logistycznych, zgodnie z oczekiwaniami klientów. Został opracowany ze względu na coraz większe wymagania przejrzystości  łańcucha dostaw oraz zapewnienia odpowiednich warunków w jakich znajdują się wyroby producentów żywności w całym procesie logistycznym.

IFS Logistics jest skierowany do firm prowadzących działalność logistyczną zarówno produktów żywnościowych, jak i nieżywnościowych i obejmuje wszystkie działania, takie jak załadunek, rozładunek i transport.

Standard IFS Logistics to wymagające wysokiego poziomu zgodności zobowiązania nałożone nie tylko na uczestników łańcucha dostaw, ale także wymagania stawiane Jednostkom Certyfikującym oraz audytorom IFS.

TÜV NORD Polska w zakresie standardu IFS Logistics oferuje certyfikację procesu akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji..

Zakres i czas trwania audytu IFS Logistics

Zakres i czas trwania audytu zależy w szczególności od wielkości strefy logistycznej i specyfiki firmy – rodzaju oferowanych usług.

Typowy minimalny czas audytu  to 1 dzień (8-9 godzin ).

Podczas audytu ocenie podlega stopień wdrożenia wymagań Standardu IFS Logistics.

Rodzaje audytów i forma oceny

IFS Logistics oferuje dwie opcje audytu:

  • Zapowiedzianą – firma uzgadnia wcześniej datę audytu z jednostką certyfikującą
  • Niezapowiedzianą– firma nie jest wcześniej informowana o dacie audytu

UWAGA!

Od 2021 roku obowiązkowy audyt niezapowiedziany jako 1 z 3-ech w cyklu certyfikacji/ recertyfikacji.

Audyty prowadzone  zgodnie ze standardem IFS, mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane. Czas obowiązywania ważności certyfikatu wynosi 12 miesięcy.

 

Korzyści z certyfikacji IFS Logistics

  • Standard uznawany na całym świecie, oparty na wymaganiach GFSI zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych
  • Obejmuje system raportowania i certyfikację możliwą do zaakceptowania przez klientów zamiast przeprowadzania ich własnych audytów, co skraca czas i obniża koszty
  • Umożliwia weryfikację certyfikowanych firm w publicznie dostępnym katalogu IFS, co stanowi uznanie dla ich osiągnięć oraz zezwala na użycie logo do celów marketingowych
  • Zakres Standardu jest wszechstronny i obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem produktu, jakością oraz zgodnością z prawem
  • Wymaga przeprowadzenia działań korygujących w stosunku do niezgodności z wymaganiami Standardu oraz analizy przyczyn źródłowych tych niezgodności zapewniając tym samym monitorowanie systemu w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia

Zapraszamy serdecznie do kontaktu