GLOBALG.A.P Akwakultura

Global G.A.P. Akwakultura

GlobalG.A.P. Akwakultura obejmuje zarządzanie produkcją akwakultury  koncentrując się na następujących kwestiach:

  • ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
  • dobrostan ryb i gatunków morskich
  • identyfikowalność paszy, narybku i stada lęgowego
  • bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników
  • zdrowie i bezpieczeństwo wyrobów gotowych

Standard kontroli GLOBALG.A.P zapewnia producentom akwakultury wysoki poziom przejrzystości i uczciwości poprzez identyfikację statusu produktu w całym łańcuchu produkcji i dostaw, od gospodarstwa do sprzedawcy detalicznego.

Standard akwakultury GLOBALG.A.P dotyczy różnorodnych ryb, skorupiaków i mięczaków oraz obejmuje wszystkie gatunki hodowlane. System ten obejmuje cały łańcuch produkcyjny, od rozrodu po hodowlę, zbiór i przetwarzanie.

Kto może zostać właścicielem certyfikatu?

Właścicielem certyfikatu mogą być producenci indywidualni i grupy producentów. Certyfikat GlobalG.A.P. jest ważny przez 1 rok. W celu odnowienia certyfikatu producent powinien co roku złożyć do jednostki wniosek aplikacyjny.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Więcej informacji i wymagań standardu oraz dokumentację znajdą Państwo na stronie internetowej administratora systemu GLOBALG.A.P.: http://www.globalgap.org/ (https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p./integrated-farm-assurance-ifa/aquaculture/index.html)

Zapraszamy serdecznie do kontaktu

Katarzyna Batorska Food Hub Manager
Jerzy Dyszerowicz Manager ds. Rynku Spożywczego
Mariola Kurzępa - Międlar Manager ds. Certyfikacji Rolnictwa