Certyfikacja na zgodność z PEFC CoC

Kontrolowany łańcuch przetwarzania drewna, produktów poligraficznych i papierniczych

Drewno produkowane w lasach certyfikowanych przez PEFC powinno trafiać do klienta ze znakiem PEFC. Jego użytkownikami są zakłady produkujące panele, celulozownie, papiernie, drukarnie i wydawcy.

Dlatego łańcuch pozyskania, handlu i przetwarzania oraz handel detaliczny muszą być certyfikowane w celu zapewnienia, że surowce drzewne pochodzą z nieprzerwanego, certyfikowanego łańcucha dostaw PEFC.

Korzyści z certyfikacji PEFC

Organizacje posiadające certyfikat PEFC działają etycznie i wykazują się odpowiedzialnością wobec środowiska. Certyfikowane drewno i inne produkty pochodzenia leśnego można w każdej chwili jednoznacznie zidentyfikować na wszystkich etapach przetwarzania i handlu, mając pewność co do ich pochodzenia ze sprawdzonych i odpowiedzialnych źródeł. Certyfikat PEFC to szereg realnych korzyści korzyści:

  • Większe zaufanie – certyfikat PEFC jest dowodem spełnienia wymagań uznanej międzynarodowo normy;
  • Większa atrakcyjność drewna lub produktów pochodzenia drzewnego w oczach klientów i konsumentów – w szczególności tych świadomych, którzy poszukują dowodów zrównoważonego pochodzenia;
  • Pozyskanie nowych grup klientów, którzy przy podejmowaniu decyzji zakupowych biorą pod uwagę aspekt środowiskowy;
  • Atut marketingowy - wykorzystanie znaku PEFC jako silnego instrumentu marketingowego w celu odróżnienia się od konkurencji;
  • Gwarancja pochodzenia – certyfikat PEFC gwarantuje, że drewno nie pochodzi z kontrowersyjnych źródeł;
  • Zrównoważony rozwój dzięki krótkim trasom transportowym – co jest udokumentowane podaniem konkretnego regionu pochodzenia.

Kto może uzyskać certyfikat PEFC CoC?

Firmy działające w branży przetwórstwa drewna lub włókien drzewnych, takie jak tartaki, hurtownie drewna, producenci mebli, producenci papieru, drukarnie, firmy wydawnicze, producenci opakowań z papieru, kartonu i tektury. Małe firmy mogą skorzystać z korzystnej certyfikacji grupowej. Organizacje posiadające wiele lokalizacji mogą natomiast skorzystać z certyfikacji wielooddziałowej.

Jakie są najważniejsze warunki uzyskania certyfikatu PEFC CoC?

1. Wybór odpowiedniego systemu

  • Fizyczny system separacji: drewno i papier PEFC są przechowywane w ścisłej, fizycznej izolacji od materiałów niecertyfikowanych,
  • System procentowy: precyzyjnie monitorowane mieszanie z drewnem lub produktami z włókna drzewnego z kontrolowanych źródeł.

2. Przedstawienie dowodów dotyczących zakupionych produktów z drewna lub papieru PEFC, stanów magazynowych i wszelkich strat produktów wraz z dokumentacją dotyczącą sprzedanych produktów PEFC.

3. Udowodnienie istnienia systemu zarządzania, który zapewnia kontrolę dostawców, audyty wewnętrzne i odpowiednie, wymagane przez standardy PEFC zapisy.

Co po audycie?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu, otrzymujesz certyfikat dla audytowanej części łańcucha pochodzenia produktu, czyli Twojej firmy. Jest ważny przez pięć lat, a audyty nadzoru odbywają się co roku. Przez cały ten czas pozostajemy z Tobą w kontakcie.

Cele zrównoważonego rozwoju

Droga do certyfikacji

Zapraszamy serdecznie do kontaktu