Opinie i ekspertyzy techniczne

Opinie i ekspertyzy techniczne

Wspieramy naszych Klientów podczas pełnego cyklu życia obiektu. Doświadczenie i wiedza techniczna inspektorów TÜV NORD jest nieoceniona przy pojawiających się usterkach czy nieprawidłowościach podczas utrzymania i eksploatacji obiektów. Pamiętajmy, ze rozpoczęcie użytkowania obiektu nie kończy działań związanych z zapewnieniem jakości oraz bezpieczeństwa.

Nasze interdyscyplinarne zespoły, dostosowujemy do potrzeb wynikających z bieżących zagadnień celem realizacji dla Państwa opinii i ekspertyz technicznych. Mogą one zostać zrealizowane w następujących obszarach:

 • Budownictwo 
 • Przemysł
 • Instalacje
 • Zbiorniki 
 • Maszyny i urządzenia 
 • Inne zagadnienia techniczne

Za każdym razem nasze opracowania poparte są oględzinami w miejscu zaistnienia zdarzenia, weryfikacją dostępnej dokumentacji technicznej, wywiadem technicznym z osobami odpowiedzialnymi za proces/obszar a jeśli jest taka możliwość i potrzeba testami i/lub badaniami laboratoryjnymi. Poszukujemy obiektywizmu, by móc jak najtrafniej opisać zaistniałe zjawiska.

Celem ekspertyzy/opinii jest wskazanie przyczyn zaistniałych nieprawidłowości, jak również wskazanie skutecznych sposobów ich usunięcia. Sformułowana diagnoza jest uwiarygodniona badaniami, pomiarami lub obliczeniami, które są weryfikowalne. Opracowanie ekspertyzy technicznej powierzamy wykwalifikowanej, doświadczonej kadrze z odpowiednimi, właściwymi dla tematu uprawnieniami.

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • 150 lat doświadczeń na rynku międzynarodowym i ponad 25 lat na rynku polskim
 • Zespoły inspektorów i specjalistów na terenie całej Polski 
 • Wystandaryzowane procedury postępowania 
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa, norm i warunków technicznych 
 • Kompleksowość wsparcia i doradztwo w zakresie utrzymania i eksploatacji obiektów

Zapraszamy serdecznie do kontaktu