MENU

Nadzór inwestorski

Czy Nadzór Inwestorski jest obowiązkiem prawnym?

Przepisy Prawa Budowlanego regulują kwestie związaną z poszczególnymi etapami procesu budowlanego i tym samym nakładają określone prawa i obowiązki na jego uczestników.

Podstawę prawną dla pełnienia obowiązków inspektora nadzoru określa Art. 25 i Art. 26 Prawa budowlanego, natomiast szczegółowe warunki i wymagania w zakresie zapewnienia inspektora nadzoru reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nie zawsze istnieje obowiązek powołania inspektora nadzoru, natomiast Inwestor zawsze ma prawo do powołania takiej funkcji i nie powinien z tego prawa rezygnować. Inspektor nadzoru jest rzecznikiem interesów inwestora na placu budowy i niezależnym weryfikatorem prowadzonych robót.

Głównym celem Inspektora Nadzoru jest reprezentowanie inwestora na budowie wraz z prowadzeniem kontroli zgodności realizacji budowy z:

 • projektem
 • pozwoleniem na budowę 
 • przepisami prawa 
 • obowiązującymi normami 
 • zasadami technicznymi

Nadzór Inwestorski świadczony przez TÜV NORD Polska realizowany jest równolegle z kontrolą jakości robót budowlanych prowadzoną w oparciu o wypracowane standardy BQC (Baubegleitendes Qualitätscontrolling).

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • 150 lat doświadczeń na rynku międzynarodowym i ponad 25 lat na rynku polskim
 • Zespoły inspektorów i specjalistów na terenie całej Polski 
 • Wystandaryzowane procedury postępowania
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa, norm i warunków technicznych 
 • Kompleksowość wsparcia w zakresie realizowanych inwestycji 
 • Koordynacja realizowanej inwestycji dostosowana do potrzeb inwestora 
 • Niezależna weryfikacja prac 
 • Dyscyplinowanie wykonawcy

Zapraszamy serdecznie do kontaktu

Tomasz Bruski

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+48 693 279 648

t.bruski@tuv-nord.pl