MENU

Inżynier Kontraktu

Kim jest Inżynier Kontraktu?

Inżynier Kontraktu to zespół specjalistów, który w ostatnim czasie stał się nowym uczestnikiem procesu budowlanego. Funkcja inżyniera kontraktu nie wynika z zapisów Prawa Budowlanego, ale została wprowadzona przez Międzynarodową Federację Inżynierów – Konsultantów FIDIC. Działa natomiast na podstawie ujednoliconych warunków kontraktowych FIDIC, umowy z inwestorem oraz na podstawie Prawa Budowlanego. Należy zaznaczyć, że Inżynier Kontraktu działa zawsze na rzecz inwestora.

Obecność instytucji inżyniera kontraktu to zapewnienie, że inwestycja zostanie ukończona zgodnie z wymogami kontraktu, a odpowiednio sporządzone raporty pozwolą na sprawne i rzetelne rozliczenie pozyskanych dotacji.

Kto wchodzi w sklad zespołu?

 • inżynier rezydent, który pełni rolę koordynatora projektu
 • inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi dostosowanymi do specyfiki projektu, w tym jeśli jest potrzeba inspektorzy nadzoru inwestorskiego
 • specjaliści dopasowani od charakteru projektu (np. specjalista od rozliczeń finansowych, obsługi prawnej itp.)

 

Podstawowe zadania Inżyniera Kontraktu

 • nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania 
 • nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę 
 • sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności (jeśli inwestycja jest współfinansowana)

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • 150 lat doświadczeń na rynku międzynarodowym i ponad 25 lat na rynku polskim
 • Zespoły inspektorów i specjalistów na terenie całej Polski
 • Wystandaryzowane procedury postępowania 
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa, norm i warunków technicznych 
 • Kompleksowość wsparcia w zakresie realizowanych inwestycji 
 • Koordynacja realizowanej inwestycji dostosowana do potrzeb inwestora

Zapraszamy serdecznie do kontaktu

Tomasz Bruski

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+48 693 279 648

t.bruski@tuv-nord.pl