MENU

Audyt dokumentacji projektowej

Czym jest audyt dokumentacji projektowej?

Audyt dokumentacji projektowej odbywa się na podstawie projektu wykonawczego dostarczonego lub dostarczanego w trakcie opracowywania, przez Zleceniodawcę i/lub programu funkcjonalno - użytkowego dostarczonego przez Zleceniodawcę.

Audyt dokumentacji projektowej ma na celu m.in.: sprawdzenie kompletności, zgodności z udzielonym zezwoleniem na budowę, poprawności przyjętych rozwiązań oraz wykonalności zamierzonych robót. Wyniki audytu dokumentacji projektowej są przedstawione w raporcie kontrolnym, zawierającym ewentualne sugestie zmian rozwiązań projektowych, mogące się przyczynić do uniknięcia błędów i nieprawidłowości na etapie wykonawstwa.

Audyt dokumentacji powinien zostać przeprowadzony optymalnie jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w przypadku programu funkcjonalno-użytkowego jeszcze przed ogłoszeniem wyboru wykonawcy.

W przypadku wątpliwości podczas weryfikacji dokumentacji projektowej istnieje możliwość weryfikacji obliczeń wykonanych przez projektanta - metoda próbkowania, w zakresie krytycznych elementów budowlanych.

Istnieje również możliwość uczestnictwa zespołu inspektorskiego w spotkaniach roboczych z projektantem.

Wyniki raportu lub raportów zostaną przedstawione Inwestorowi oraz skierowane do projektanta w terminie ustalonym przez strony. Projektant powinien odnieść się do uwag przedstawionych w raporcie. Zaakceptowanie wyjaśnień przez audytora TÜV NORD skutkuje zakończeniem fazy audytu dokumentacji projektowej. Po pozytywnym zamknięciu procesu na życzenie Klienta może zostać wydany Certyfikat dokumentacji projektowej zgodny ze standardem BQC.

Dlaczego warto z nami współpracować?

  • 150 lat doświadczeń na rynku międzynarodowym i ponad 25 lat na rynku polskim 
  • Zespoły inspektorów i specjalistów na terenie całej Polski 
  • Wystandaryzowane procedury postępowania 
  • Znajomość obowiązujących przepisów prawa, norm i warunków technicznych 
  • Kompleksowość wsparcia i doradztwo w zakresie utrzymania i eksploatacji obiektów 
  • Dyscyplinowanie Wykonawcy

Zapraszamy serdecznie do kontaktu

Tomasz Bruski

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+48 693 279 648

t.bruski@tuv-nord.pl