MENU
  1. Usługi
  2. Usługi Techniczne
  3. Spawalnictwo

W tej dziedzinie świadczymy usługi, takie jak:

  • certyfikacja osób,
  • dopuszczenie technologii produkcji,
  • certyfikacja wg normy EN ISO 3834,
  • uznanie ośrodków szkolenia spawaczy wg DVS 1102,
  • nadzór nad badaniami,
  • uznanie materiałów dodatkowych do spawania,
  • DIN 2303

Certyfikacja osób

Dotyczy przeprowadzania procesu certyfikowania pracowników firmy w zakresie norm PN EN ISO 9606-1, PN EN ISO 14732 oraz przepisów AD 2000-Merkblatt HP3. Certyfikaty spawalnicze są najlepszym potwierdzeniem wiedzy oraz umiejętności specjalistów w tej dziedzinie.

Dopuszczenie technologii produkcji

Prowadzimy kwalifikowanie technologii spawania według normy PN EN ISO 15614-1 ÷ 8 (wcześniej seria norm DIN EN 288) i/lub przepisów AD2000-Merkblatt HP2/1. Do naszych zadań należy sprawdzanie oraz zatwierdzanie technik obróbki
cieplnej oraz gięcia.

Certyfikacja według normy EN ISO 3834 (dawniej DIN EN 729)

Dotyczy zakładów posiadających uprawnienia spawalnicze i wykonujących prace w tym zakresie.

Uznanie ośrodków szkolenia spawaczy wg DVS 1102

Prowadzimy dopuszczenia ośrodków szkolenia i egzaminowania specjalistów, działając w oparciu o przepisy AD 2000 oraz wytyczne DVS1102.

Nadzorowanie badań

Jesteśmy niezależnymi ekspertami, którzy uczestniczą w badaniach niszczących albo nieniszczących materiałów – zarówno pod kątem ich wytrzymałości, udarności, twardości, jak i struktury. Efektem naszych działań jest potwierdzenie wyników badań.

Uznanie materiałów dodatkowych do spawania

Uznane materiały dodatkowe zostały ujęte w katalogu TÜV – stosuje się je w produkcji urządzeń ciśnieniowych, które spełniają wymogi przepisów AD 2000 oraz przepisy TÜV.

DIN 2303

Produkcja urządzeń oraz konstrukcji spawanych, dedykowane przemysłowi zbrojeniowemu.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Damian Hinc

Product Manager ds. Technicznych
tel. kom. +48 605 411 322

+48 52 345 51 32
Fax:  +48 52 552 48 81

d.hinc@tuv-nord.pl