Spawalnictwo

Spawalnictwo

Obszar spawalnictwa wspieramy na wielu płaszczyznach. Począwszy od certyfikacji osób, systemów i procesów, na odbiorach technicznych i nadzorach strony trzeciej kończąc.

Jesteśmy Jednostką Notyfikowaną do dyrektywy PED i rozporządzenia CPR o numerze 2274, Akredytowaną Jednostką Certyfikującą o numerze AC 103 oraz Autoryzowaną Agencją Inspekcyjną ASME. Nasze certyfikaty potwierdzają zgodność wyrobów, procesów, systemów lub usług i często otwierają drogę na rynki międzynarodowe. W tej dziedzinie świadczymy takie usługi jak:

  • nadzór nad wytwarzaniem urządzeń ciśnieniowych i stalowych konstrukcji budowlanych
  • nadzór nad pracami spawalniczymi, próbami ciśnieniowymi i próbami szczelności
  • certyfikacja według norm: EN ISO 3834, EN 1090, EN 15085, DIN 2303
  • dopuszczenia ośrodków szkolenia i egzaminowania specjalistów, działając w oparciu o przepisy AD2000 Merkblatt oraz wytyczne DVS 1102
  • certyfikacja osób
  • dopuszczenie technologii produkcji (WPQR)
  • nadzorowanie badań


Nadzór nad wytwarzaniem i pracami spawalniczymi

Nasi inspektorzy posiadają wiedzę i doświadczenie do pełnienia nadzoru nad:

  • wytwarzaniem urządzeń ciśnieniowych i stalowych konstrukcji budowlanych
  • pracami spawalniczymi, próbami ciśnieniowymi i próbami szczelności.

Jesteśmy w stanie wesprzeć Państwa na każdym etapie realizacji powyższych prac.

 

Certyfikacja

Jako akredytowana jednostka certyfikująca wyroby nr AC 103, prowadzimy certyfikację procesów spawalniczych w oparciu o normy EN ISO 3834, EN 1090, EN 15085, DIN 2303.

Każda z tych certyfikacji jest dedykowana dla wytwórców w różnych branżach, ale wszystkie łączy obszar spawania w którym właśnie uczestniczymy.

 

Uznanie ośrodków szkolenia spawaczy wg DVS 1102

Prowadzimy dopuszczenia ośrodków szkolenia i egzaminowania specjalistów, działając w oparciu o przepisy AD2000 Merkblatt oraz wytyczne DVS 1102.

 

Certyfikacja osób

Jako jednostka notyfikowana 2274, certyfikujemy osoby (spawaczy i operatorów) w oparciu o normy PN-EN ISO 9606, PN-EN ISO 14732 oraz przepisy AD2000 Merkblatt HP3.

 

Dopuszczenie technologii produkcji (WPQR)

Jako jednostka notyfikowana 2274, prowadzimy kwalifikowanie technologii spawania w oparciu o normy PN-EN ISO 15614, PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 15613 i/lub przepisy AD2000 Merkblatt HP2/1.

 

Nadzorowanie badań

Jesteśmy niezależnymi ekspertami, którzy uczestniczą w badaniach niszczących i nieniszczących materiałów – zarówno pod kątem ich wytrzymałości, udarności, twardości, jak i struktury. Efektem naszych działań jest potwierdzenie wyników badań.