MENU
  1. Usługi
  2. Usługi Techniczne
  3. Spawalnictwo

W tej dziedzinie świadczymy usługi, takie jak:

 • certyfikacja osób,
 • dopuszczenie technologii produkcji,
 • certyfikacja wg normy PN-EN ISO 3834,
 • uznanie ośrodków szkolenia spawaczy wg DVS 1102,
 • nadzór nad badaniami,
 • uznanie materiałów dodatkowych do spawania,
 • DIN 2303

Certyfikacja osób

Jako jednostka notyfikowana 2274, certyfikujemy osoby (spawaczy i operatorów) w oparciu o normy PN EN ISO 9606, PN EN ISO 14732 oraz przepisy AD 2000-Merkblatt HP3.

Dopuszczenie technologii produkcji

Jako jednostka notyfikowana 2274, prowadzimy kwalifikowanie technologii spawania w oparciu o normy PN EN ISO 15614, PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 15613 i/lub przepisy AD2000-Merkblatt HP2/1.

Certyfikacja według normy EN ISO 3834

Jako akredytowana jednostka certyfikująca wyroby nr AC 103, prowadzimy certyfikację procesów spawalniczych w oparciu o normy PN-EN ISO 3834-2:2007, PN-EN ISO 3834-3:2007 lub PN-EN ISO 3834-4:2007.

Uznanie ośrodków szkolenia spawaczy wg DVS 1102

Prowadzimy dopuszczenia ośrodków szkolenia i egzaminowania specjalistów, działając w oparciu o przepisy AD 2000 oraz wytyczne DVS1102.

Nadzorowanie badań

Jesteśmy niezależnymi ekspertami, którzy uczestniczą w badaniach niszczących albo nieniszczących materiałów – zarówno pod kątem ich wytrzymałości, udarności, twardości, jak i struktury. Efektem naszych działań jest potwierdzenie wyników badań.

Uznanie materiałów dodatkowych do spawania

Uznane materiały dodatkowe zostały ujęte w katalogu TÜV – stosuje się je w produkcji urządzeń ciśnieniowych, które spełniają wymogi przepisów AD 2000 oraz przepisy TÜV.

DIN 2303

Produkcja urządzeń oraz konstrukcji spawanych, dedykowane przemysłowi zbrojeniowemu.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Rafał Rurański

Kierownik Sprzedaży Usług Technicznych
tel. kom. +48 695 927 861

+48 32 786 46 19
Fax: +48 32 786 46 051

industry@tuv-nord.pl