MENU

2014/29/UE (SPVD)

Dyrektywa dotycząca prostych zbiorników ciśnieniowych 2014/29/UE

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. posiada status Jednostki Notyfikowanej o numerze 2274 uprawnionej do pełnej realizacji czynności wynikających z dyrektywy 2014/29/UE.

Oficjalny zakres notyfikacji można znaleźć na stronie NANDO:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=NANDO_INPUT_179881

W ramach dyrektywy dotyczącej prostych zbiorników ciśnieniowych. możemy przeprowadzać procesy oceny zgodności w następującym zakresie:

  • Moduł B: Badanie typu UE
  • Moduł C: Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji
  • Moduł C1: Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie zbiorników pod nadzorem
  • Moduł C2: Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę zbiorników w losowych odstępach czasu

Zapraszamy do współpracy.

Rafał Rurański

Kierownik Sprzedaży Usług Technicznych
tel. kom. +48 695 927 861

+48 32 786 46 19
Fax : +48 32 786 46 051

industry@tuv-nord.pl