MENU

2010/35/WE (TPED)

Zbiorniki przenośne (transportowe) – badanie, certyfikacja oraz ponowna ocena zgodności zbiorników, w tym kriogenicznych, wiązek butli, cystern, części oprzyrządowania (armatury).

Certyfikujemy kontrolę produkcji wytwórcy.

Prowadzimy odbiory oraz rewizje cystern kolejowych i drogowych wg przepisów RID, ADR/GGVE, GGVSE. Zapraszamy do współpracy.

Rafał Rurański

Kierownik Sprzedaży Usług Technicznych
tel. kom. +48 695 927 861

+48 32 786 46 19
Fax : +48 32 786 46 051

industry@tuv-nord.pl