MENU

Dyrektywa TPED 2010/35/WE

Zbiorniki przenośne (transportowe) – badanie, certyfikacja oraz ponowna ocena zgodności zbiorników, w tym kriogenicznych, wiązek butli, cystern, części oprzyrządowania (armatury).

Certyfikujemy kontrolę produkcji wytwórcy.

Prowadzimy odbiory oraz rewizje cystern kolejowych i drogowych wg przepisów RID, ADR/GGVE, GGVSE. Zapraszamy do współpracy.