MENU

Usługa oceny bezpieczeństwa maszyn realizowana przez TÜV NORD Polska dedykowana producentom oraz użytkownikom maszyn seryjnych, jednostkowych oraz maszyn modernizowanych pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych lub minimalnych. Właściwa identyfikacja zagrożeń i ryzyk, a następnie ich eliminacja, daje wymierne korzyści dla Klienta w postaci wydłużenia żywotności maszyny oraz oszczędności czasu i kosztów eksploatacyjnych oraz co najważniejsze zapewnienie bezpieczeństwa dla obsługujących maszyny pracowników.

 

Zakres oceny obejmuje:

 • sprawdzenie dokumentacji 
 • weryfikację funkcji roboczych 
 • weryfikację systemów zabezpieczeń i blokad 
 • sprawdzenie oznaczeń 
 • inne czynności zgodnie z wymaganiami Zlecającego 
 • inne czynności zgodnie z wymaganiami mającymi zastosowanie w specyfikacjach 
 • sporządzenie dokumentacji z oceny

Procedura oceny odbywa się na podstawie szczegółowych oględzin i testów systemu bezpieczeństwa – w czasie testów zakłada się współudział operatora lub pracownika służby utrzymania ruchu Zlecającego.

Cel oceny

 • potwierdzenie zgodności dokumentacji lub jej części i/lub projektu i/lub maszyny (maszyny nieukończonej/zespołu maszyn) z wymaganiami odpowiednio dyrektywy 2009/104/WE lub 2006/42/WE
 • przedstawienie rekomendacji, których spełnienie pozwoli dostosować dokumentację lub jej część i/lub projekt i/lub maszynę (maszynę nieukończoną/zespół maszyn) do wymagań zasadniczych lub minimalnych określonych odpowiednio w dyrektywie 2006/42/WE oraz normach zharmonizowanych lub w dyrektywie 2009/104/WE

Korzyści

 • potwierdzenie spełnienia wymogów prawnych
 • potwierdzenie bezpieczeństwa pracy maszyn, a tym samym bezpieczeństwa pracowników
 • ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadków oraz przerwania ciągłości pracy 
 • weryfikacja dokumentacji i działań przez niezależną jednostkę

Rafał Rurański

Kierownik Sprzedaży Usług Technicznych
tel. kom. +48 695 927 861

+48 32 786 46 19
Fax : +48 32 786 46 051

industry@tuv-nord.pl