Bezpieczeństwo maszyn

Implementacja europejskich przepisów stawia szereg wymagań przed producentami oraz użytkownikami maszyn. Wymagane jest zapewnienie jakości oraz stosowania określonych procedur wraz z realizacją przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki naszemu doświadczeniu w przemyśle wspieramy Państwa w różnorakich projektach związanych z bezpieczeństwem.

TUV NORD podjął również globalne partnerstwo z PILZ na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa maszyn. Wspólne inicjatywy dotyczą certyfikowanych szkoleń i są gwarancją międzynarodowego unormowania kwalifikacji w tym zakresie.