MENU

PED + ASME

Oferujemy realizację procesu oceny zgodności z wymaganiami Dyrektywy PED 2014/68/EU zakończonego oznakowaniem CE dla urządzeń ciśnieniowych i/ lub zespołów urządzeń ciśnieniowych w przypadku pełnego lub częściowego zastosowania przepisów ASME Boiler & Pressure Vessel Code i / lub ASME Code Pressure Piping B31 do zaprojektowania i wytworzenia urządzenia.

TÜV NORD Polska jest Jednostką Notyfikowaną o numerze NB 2274 i posiada akredytację PCA obejmującą przepisy ASME Code jako specyfikację techniczną do przeprowadzenia oceny zgodności w oparciu o weryfikację jednostkową wg modułu G.

(Zakres akredytacji PCA, nr AC 103, wyd.16 z dnia 19.09.2017)

Rafał Rurański

Kierownik Sprzedaży Usług Technicznych
tel. kom. +48 695 927 861

+48 32 786 46 19
Fax : +48 32 786 46 051

industry@tuv-nord.pl