MENU
  1. Usługi
  2. Usługi Techniczne
  3. ASME, AWS

Dział ASME/AWS

Krzysztof Josz

Kierownik Działu ASME, Autoryzowany Inspektor (AI) , Autoryzowany Inspektor Nadzorujący (AIS)
tel. kom. +48 601 458 850

+48 32 786 46 64

k.josz@tuv-nord.pl

Oddział Opole

Marian Skuczyński

Autoryzowany Inspektor (AI)
Tel. kom.: +48 693 279 649

+48 77 451 77 50

m.skuczynski@tuv-nord.pl

Oddział Gdańsk

Artur Kaszczuk

Autoryzowany Inspektor AI, Certyfikowany Inspektor CWI, Certyfikowany Inspektor Nadzorujący AIS Inspektor PED + ASME (jednostka Notyfikowana 2274)

+48 609 460 788

a.kaszczuk@tuv-nord.pl

Adam Grajewski

Autoryzowany Inspektor AI Certyfikowany Inspektor CWI Inspektor PED + ASME (Jednostka Notyfikowana 2274)

+48 785 853 341

a.grajewski@tuv-nord.pl

Oddział Katowice

Andrzej Gąsior

Autoryzowany Inspektor AI, Certyfikowany Inspektor CWI, Inspektor PED + ASME (Jednostka Notyfikowana 2274)
tel. kom. +48 781 857 906

+48 32 786 46 64

a.gasior@tuv-nord.pl

Adam Martyniszyn

Autoryzowany Inspektor AI, Certyfikowany Inspektor CWI, Projektant ASME
tel. kom. +48 667 701 914

+48 32 786 46 64

a.martyniszyn@tuv-nord.pl