Certyfikacja ISO/TS 22163

Certyfikacja ISO/TS 22163

Rynek transportu szynowego zmienia się. Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw, globalizacja, rosnące wymagania jakościowe oraz techniczne i uregulowania prawne przyczyniają się do zmian w przemyśle kolejowym. 

Najnowsza ewolucja systemu IRIS rev. 03 weszła w życie 1 czerwca 2017 r. pod nazwą IRIS Certification ™ rev. 03. ISO/TS 22163:2017 jest własnością ISO i zawiera wymagania normy ISO 9001:20015 powiększone o dodatkowe wymagania dotyczące przemysłu kolejowego. IRIS Certification ™: 2017 są własnością UNIFE i zawierają wszystkie istotne zasady dotyczące metodyki oceny i procesu certyfikacji.

W dniu 24 maja 2017 r. Unife opublikowała nową rewizję standardu IRIS jako ISO/TS 22163:2017 „Railway applications — Quality management system — Business management system requirements for rail organizations: ISO 9001:2015 and particular requirements for application in the rail sector”, który stał się nowym, globalnym standardem dotyczącym systemów zarządzania jakością w sektorze kolejowym.

Certyfikacja IRIS - międzynarodowy standard dla przemysłu kolejowego

Standard ISO/TS 22163:2017 uzupełnia normę ISO 9001:2015 w zakresie specyficznych wymagań związanych z koleją. Porównywalny ze standardami przemysłu motoryzacyjnego lub lotniczego.

 

Dostawcy i producenci pojazdów szynowych mają możliwość auditowania i certyfikacji przez niezależne, uznane przez UNIFE jednostki certyfikacyjne. TÜV NORD należy do pierwszych firm certyfikacyjnych, która posiada umowę akredytacyjną z UNIVE/IRIS Group. Certyfikat ISO/TS 22163:2017 i jego zdobycie opiera się na znanej już certyfikacji wg EN ISO 9001:2015. W odróżnieniu do niej podstawą oceny z auditu jest procedura punktowa, dzięki której firmy otrzymują zróżnicowaną ocenę swojego systemu zarządzania.

Korzyści dla firmy certyfikowanej wg standardu IRIS

 • doskonalenie standardów jakości w firmie i całym łańcuchu dostawców – stała kontrola i monitoring systemu zarządzania jakością – w przypadku niewystarczającej dojrzałości składnika systemu standard narzuca konieczność wdrożenia działań korygujących (czas 90 dni) lub poprawiających (czas 12 miesięcy)
 • redukcja nakładu i kosztów - certyfikacja ISO 9001:2015 i ISO/TS 22163:2017
 • baza danych IRIS- podnosi przejrzystość informacji o dostawcach w przemyśle kolejowym; tylko firma posiadająca certyfikat ISO/TS 22163:2017 rejestrowana jest w europejskiej bazie danych IRIS, informującej o podmiotach spełniających szczególne wymagania jakie przemysł kolejowy stawia jego producentom i dostawcom
 • ograniczenie auditów systemu – porozumienie największych korporacji na rynku w sprawie uznania wymagań standardu jako obowiązującego w ocenie swoich poddostawców oraz uznaniu jego wyników

Dlaczego warto z nami współpracować?

TÜV NORD jest międzynarodową jednostką certyfikującą z długoletnim doświadczeniem w zakresie certyfikacji systemów zarządzania. Oferujemy Państwu uznaną na świecie certyfikację według standardu IRIS, która umożliwia zintegrowanie z innymi systemami zarządzania. Wszystkie firmy certyfikowane w standardzie ISO/TS 22163:2017 są opublikowane w bazie danych IRIS  która dostępna jest wszystkim uczestnikom rynku. https://www.iris-rail.org/index.php

 

Nasi auditorzy są kompetentnymi specjalistami ze specyficznymi dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie ISO/TS 22163:2017.

Jak wygląda droga do certyfikatu?

 • Rozmowa informacyjna i wypełnienie kwestionariusza pytań
 • Sporządzenie oferty
 • Wnioskowanie na przeprowadzenie certyfikacji wg ISO/TS 22163:2017
 • Ocena dokumentacji zarządzania
 • Przeprowadzenie auditu na miejscu włącznie ze sprawozdaniem
 • Wydanie certyfikatu ISO/TS 22163:2017
 • Wpis do bazy danych IRIS

 

Oferujemy również pełny zakres szkoleń związanych z branżą kolejową. Szkolenia te obejmują tematykę z zakresu standardu IRIS oraz powiązane są z innymi wymaganiami dotyczących tej branży.

 

Przykładowe tematy szkoleń dotyczących standardu IRIS:

 • wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg standardu IRIS
 • auditor wewnętrzny wg wymagań ISO 9001 i ISO/TS 22163:2017
 • analiza ryzyka w oparciu o FMEA i FMECA
 • RAMS, LCC – metodyka, wskaźniki i kryteria żywotności produktu w organizacji

Zapraszamy serdecznie do kontaktu