ISO 22301

Co to jest ISO 22301?

Norma ISO 22301 daje organizacjom dostęp do wymagań, które pozwolą przygotować się do incydentów mogących uniemożliwiać osiągnięcie celów biznesowych. ISO 22301 może być użyte do oceny zdolności organizacji do spełnienia własnych potrzeb i obowiązków związanych z ciągłością biznesu oraz ustanowić politykę zarządzania ciągłością działania, która zapewni strukturę do wdrożenia skutecznego systemu zarządzania ciągłością działania.

Główne wymagania normy ISO 22301?

 • Polityka ciągłości działania
 • Business Impact Analysis (BIA)
 • Ocena ryzyka
 • Strategia ciągłości działania

Czym jest zarządzanie ciągłością działania?

Zarządzanie Ciągłością Działania (z ang. Business Continuity Management / BCM) to całościowy proces podejmowany przez organizacje w celu zapewnienia (klientów, dostawców, interesariuszy i pracowników) , że procesy biznesowe będą kontynuowane w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub awaryjnej .

Korzyści dla firm:

 • zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu zakłóceń oraz przestojów na kontynuowanie działalności biznesowej
 • możliwość szybkiego powrotu do „normalności” po zaistniałym incydencie
 • chronienie firmowych zasobów
 • optymalizację kosztów zarządzania zagrożeniami
 • ograniczenie strat finansowych, prawnych i wizerunkowych w momencie wystąpienia zagrożenia
 • spełnienie wymagań prawnych oraz oczekiwań klientów
 • zwiększenie świadomości kadry zarządzającej i pracowników

Cele zrównoważonego rozwoju

Zapraszamy serdecznie do kontaktu