ISO 20000

Zarządzanie usługami

Norma ISO 20000-1 to międzynarodowy standard zawierający wymagania do ustanowienia i weryfikacji funkcjonującego systemu zarządzania usługami. Standard można zastosować w odniesieniu do własnych działów świadczących usługi jak i do usług świadczonych dla klientów zewnętrznych, np. dostarczanie usług teleinformatycznych, outsourcing informatyczny.

Ze względu na wcześniejsze edycje ISO 20000-1, które bezpośrednio odwoływały się do zarządzania usługami IT, standard ten obecnie staje się niemal  obowiązkowym systemem zarządzania jakością dla usług IT. Aktualna edycja odnosi się do zarządzania usługami dlatego, standard może być zaimplementowany przez wszystkie firmy świadczące usługi.

Kto może ubiegać się o certyfikację?

  • organizacje biznesowe, które zamierzają świadczyć usługi 
  • organizacje biznesowe, które wymagają spójnego podejścia wszystkich dostawców usług w łańcuchu dostawców
  • organizacje które chcą wykazać zdolność do zapewnienia usług, które spełniają wymagania klienta
  • organizacje które dążą do ciągłego doskonalenie usługi poprzez procesy monitorowania i doskonalenia jakości usług.
  • organizację dla których dział IT/usługi IT są bardzo ważnym elementem biznesu

System zarządzania usługami zgodnie z ISO 20000-1 warto zastosować tam gdzie "jakość" działania służb i systemów IT ma kluczowe znaczenie dla działania organizacji. Jest szczególnie polecany dla organizacji, gdzie systemy i służby IT są bardzo rozbudowane.

IT to jeden z trudniejszych obszarów do zarządzania. Z jednej strony stanowi w większości organizacji element niezbędny do prowadzenia działalności, z drugiej strony jest źródłem znaczących kosztów i poprzez swoją "hermetyczność" trudno jest nim zarządzać. Dynamika zmian, wymuszana nieprawdopodobnym tempem postępu technologicznego w informatyce i konieczności sprostania coraz większym wymaganiom biznesowym stanowi nie lada wyzwanie dla dzisiejszego menedżera obszaru IT.

Organizacje, które udowodnią, że zarządzają poziomem świadczonych usług, uzyskają niewątpliwie przewagę konkurencyjną. System SMS (Service Management Service) to okazja do analizy stosowanych rozwiązań pod kątem skuteczności, efektywności i zaplanowania rentowności.

Obowiązujące standardy

  • ISO/IEC 20000-1:2018 Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements
  • ISO/IEC 20000-2:2019/AMD 1:2020 Information technology — Service management — Part 2: Guidance on the application of service management systems — Amendment 1
  • ISO/IEC 20000-3:2019 Information technology — Service management — Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1

Szkolenia

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu zarządzania usługami zgodnie z wymaganiami serii norm ISO 20000.

Cele zrównoważonego rozwoju

Zapraszamy serdecznie do kontaktu