Zarządzanie Środowiskowe

* Specjalista ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego - SZS
* Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego - PS
* Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego -  AWS

Wymaganie  SZS  PS  AWS 
Wykształcenie min. Średnie
średnie lub wyższe  średnie lub wyższe 
Szkolenie z zarządzania środowiskowego Wymagane
uczestnictwo w kursie dla SZS w wymiarze 24 godz.
Wymagane:
uczestnictwo w  kursie dla PS w wymiarze 40 godz.  
Wymagane:
podstawowa znajomość normy ISO 14001
uczestnictwo w kursie dla AWS  w wymiarze  24 godz.,
Doświadczenie zawodowe  -------------- Min. 1 rok zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin w przypadku ukończenia studiów wyższych,
 w przypadku ukończenia szkoły średniej – 2 lata
Min. 1 rok zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin w przypadku ukończenia studiów wyższych,
w przypadku ukończenia szkoły średniej – 2 lata

Wymagania wstępne uprawniające do udziału w egzaminie

Wymagania uprawniające do przyznania certyfikatu


Dla osób samodzielnie przygotowujących się istnieje możliwość przystąpienia „z wolnej stopy”.

W takiej sytuacji kandydat do egzaminu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w „Wytycznych do certyfikacji”.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem na konto podane we wniosku o certyfikację. Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w powyższej tabeli oraz pozytywnie zdanym egzaminie zawierana jest z kandydatem „Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu”.
Po podpisaniu umowy wydawany jest certyfikat na okres 3 lat.
W przypadku konieczności uzupełnienia doświadczenie zawodowego istnieje możliwość wydania zaświadczenia, które z chwilą spełnienia wszystkich wymagań zostaje zastąpione certyfikatem, nie później jednak niż 2 lata po pozytywnie zdanym egzaminie.
W tym celu kandydat do certyfikacji zobowiązany jest przesłać do jednostki certyfikującej TUV NORD Polska Sp. z o.o. dowody potwierdzające spełnienie wymagań (opis przebiegu pracy zawodowej poświadczonej przez przełożonego). W powyższej sytuacji ważność certyfikatu zostaje proporcjonalnie skrócona.