Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

* Specjalista ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - SZB
* Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - PB
* Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - AWB
 

 

Wymaganie  SZB  PB  AWB 

Wykształcenie

 

min. średnie  średnie lub wyższe  średnie lub wyższe 

Szkolenie
z zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy

 

Wymagane
uczestnictwo
w kursie dla SZB
w wymiarze 24 godz.
Wymagane:
pomyślne
uczestnictwo w kursie dla PB
w wymiarze 40 godz.  

Wymagane:
uczestnictwo
w kursie dla AWB 
w wymiarze 24 godz. oraz
podstawowa znajomość normy
ISO 45001

Doświadczenie zawodowe   ------------ Min. 1 rok zatrudnienia
w pełnym wymiarze godzin w przypadku ukończenia studiów wyższych,
w przypadku ukończenia szkoły średniej – 2 lata 
Min. 1 rok zatrudnienia
w pełnym wymiarze godzin w przypadku ukończenia studiów wyższych,
w przypadku ukończenia szkoły średniej – 2 lata


Wymagania wstępne uprawniające do udziału w egzaminie
Wymagania uprawniające do przyznania certyfikatu

 


Dla osób samodzielnie przygotowujących się istnieje możliwość przystąpienia „z wolnej stopy”.

 

W takiej sytuacji kandydat do egzaminu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w „Wytycznych do certyfikacji”. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem na konto podane we wniosku o certyfikację. Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w powyższej tabeli oraz pozytywnie zdanym egzaminie zawierana jest z kandydatem „Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu”. Po podpisaniu umowy wydawany jest certyfikat na okres 3 lat. W przypadku konieczności uzupełnienia doświadczenie zawodowego istnieje możliwość wydania zaświadczenia, które z chwilą spełnienia wszystkich wymagań zostaje zastąpione certyfikatem, nie później jednak niż 2 lata po pozytywnie zdanym egzaminie. W tym celu kandydat do certyfikacji zobowiązany jest przesłać do jednostki certyfikującej TUV NORD Polska Sp. z o.o. dowody potwierdzające spełnienie wymagań (opis przebiegu pracy zawodowej poświadczonej przez przełożonego). W powyższej sytuacji ważność certyfikatu zostaje proporcjonalnie skrócona.

.