MENU
  1. Pakalpojumi
  2. Sertifikācija
  3. Metināšanas ražotņu, metināšanas procesu, būvizstrādājumu sertifikācija
  4. Metināšanas un lodēšanas procesu sertifikācija

Metināšanas procesu sertifikācija

 Metināšanas procesu sertifikācija notiek saskaņā ar standartiem:

 • LVS EN ISO 15610:2004 Specifikācija un metināšanas procesu novērtējums metāliskiem materiāliem - Novērtējums, kurš ir pamatots uz testētiem metināšanā izlietojamiem materiāliem
 • LVS EN ISO 15611:2004 Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem - Novērtējums, kas balstās uz metināšanas iepriekšējās pieredzes materiāliem
 • LVS EN ISO 15612:2004 Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem - Novērtējums, pieņemot metināšanas standartprocedūru
 • LVS EN ISO 15613:2004 Metālisku materiālu metināšanas procedūru specificēšana un novērtējums - Novērtējums uz pirmsražošanas metināšanas pārbaudes pamata
 • LVS EN ISO 15614 standarta 1 - 13 daļas dažiem metināšanas veidiem, materiāliem un savienojumu tipiem
 • LVS EN 1090-1+A1:2012 Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem

Lodēšanas procesu sertifikācija

Lodēšanas procesu sertifikācija notiek saskaņā ar standartu LVS EN 13134:2001 Cietlodēšana - Procesa atestācija.

Kontaktinformācija

Aleksandrs Fiļipovs


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67370391

+371-29267763
Fax: +371-67820303

aleksandrs.filipovs@tuv-nord.lv

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details