Metināšanas un lodēšanas procesu sertifikācija

Do you have any questions or comments? Contact us!
Metināšanas birojs +371-29267763

Metināšanas procesu sertifikācija

 Metināšanas procesu sertifikācija notiek saskaņā ar standartiem:

  • LVS EN ISO 15610:2004 Specifikācija un metināšanas procesu novērtējums metāliskiem materiāliem - Novērtējums, kurš ir pamatots uz testētiem metināšanā izlietojamiem materiāliem
  • LVS EN ISO 15611:2004 Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem - Novērtējums, kas balstās uz metināšanas iepriekšējās pieredzes materiāliem
  • LVS EN ISO 15612:2004 Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem - Novērtējums, pieņemot metināšanas standartprocedūru
  • LVS EN ISO 15613:2004 Metālisku materiālu metināšanas procedūru specificēšana un novērtējums - Novērtējums uz pirmsražošanas metināšanas pārbaudes pamata
  • LVS EN ISO 15614 standarta 1 - 13 daļas dažiem metināšanas veidiem, materiāliem un savienojumu tipiem
  • LVS EN 1090-1+A1:2012 Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem

Lodēšanas procesu sertifikācija

Lodēšanas procesu sertifikācija notiek saskaņā ar standartu LVS EN 13134:2001 Cietlodēšana - Procesa atestācija.

Kontaktinformācija

Aleksandrs Fiļipovs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67370391