Metināšanas un lodēšanas procesu sertifikācija

Metināšanas / lodēšanas procesu sertifikācija

Metināšanas un/ vai cietlodēšanas procesa atbilstības novērtēšana notiek Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TUV Nord Baltik” Metināšanas birojā (turpmāk tekstā MB). Metināšanas birojā ir ieviesta kvalitātes sistēma pēc LVS EN ISO/IEC 17065 standarta prasībām (LATAK-S1-405), lai nodrošinātu kompetentu un objektīvu sertifikācijas procedūras norisi atbilstoši Latvijas Republikas un starptautiskajiem personāla sertifikāciju reglamentējošiem normatīviem dokumentiem un standartiem.

 

Metināšanas un cietlodēšanas procesu sertificēšana notiek atbilstoši standartiem:

  • LVS EN ISO 15610 - Specifikācija un metināšanas procesu novērtējums metāliskiem materiāliem - Novērtējums, kurš ir pamatots uz testētiem metināšanā izlietojamiem materiāliem
  • LVS EN ISO 15611 - Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem - Novērtējums, kas balstās uz metināšanas iepriekšējās pieredzes materiāliem
  • LVS EN ISO 15612 - Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem - Novērtējums, pieņemot metināšanas standartprocedūru
  • LVS EN ISO 15613 - Metālisku materiālu metināšanas procedūru specificēšana un novērtējums - Novērtējums uz pirmsražošanas metināšanas pārbaudes pamata
  • LVS EN ISO 15614 standarta 1 — 14 daļās dažiem metināšanas veidiem, materiāliem un savienojumu tipiem
  • LVS EN 13134 - Cietlodēšana - Procesa atestācija.

Veicot metināšanas un/ vai cietlodēšanas procesa atbilstības novērtēšanu tiek ievērota Ministru kabineta 2016. gada 07. jūnija noteikumos Nr.348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” noteikta kārtība.

Kontaktinformācija

Aleksandrs Fiļipovs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371 24990980

Tel.: +371-29267763
aleksandrs.filipovs@tuv-nord.lv