MENU
  1. Pakalpojumi
  2. Sertifikācija
  3. Metināšanas ražotņu, metināšanas procesu, būvizstrādājumu sertifikācija
  4. Metināšanas un lodēšanas procesu sertifikācija

Metināšanas procesu sertifikācija

 Metināšanas procesu sertifikācija notiek saskaņā ar standartiem:

  • LVS EN ISO 15610:2004 Specifikācija un metināšanas procesu novērtējums metāliskiem materiāliem - Novērtējums, kurš ir pamatots uz testētiem metināšanā izlietojamiem materiāliem
  • LVS EN ISO 15611:2004 Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem - Novērtējums, kas balstās uz metināšanas iepriekšējās pieredzes materiāliem
  • LVS EN ISO 15612:2004 Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem - Novērtējums, pieņemot metināšanas standartprocedūru
  • LVS EN ISO 15613:2004 Metālisku materiālu metināšanas procedūru specificēšana un novērtējums - Novērtējums uz pirmsražošanas metināšanas pārbaudes pamata
  • LVS EN ISO 15614 standarta 1 - 13 daļas dažiem metināšanas veidiem, materiāliem un savienojumu tipiem
  • LVS EN 1090-1+A1:2012 Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem

Lodēšanas procesu sertifikācija

Lodēšanas procesu sertifikācija notiek saskaņā ar standartu LVS EN 13134:2001 Cietlodēšana - Procesa atestācija.

Kontaktinformācija

Aleksandrs Fiļipovs


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67370391

+371-29267763
Fax: +371-67820303

aleksandrs.filipovs@tuv-nord.lv

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.