EMC-testning for at opnå elektromagnetisk kompabilitet og elektrisk sikkerhed

Har du spørgsmål eller kommentarer? Kontakt os!
Service-telefon
EMC-testning i henhold til EMC-direktivet EMC-testning i henhold til EMC-direktivet EMC-testning i henhold til EMC-direktivet EMC-testning i henhold til EMC-direktivet

EMC-testning sikrer elektromagnetisk kompatibilitet mellem elektrisk og elektroteknisk udstyr. Det forhindrer utilsigtet generering, spredning og modtagelse af elektromagnetisk energi, som forårsager uønskede effekter så som elektromagnetisk interferens eller endda fysisk skade på driftsudstyr.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) spiller således en vigtig rolle ift. at sikre, at elektriske enheder og udstyr ikke blot fungerer perfekt selv, men også i harmoni med hinanden. Lovgivningen kræver, at bestemte standarder skal opfyldes; EMC er også en central kvalitetsegenskab for produktfabrikanter.

EMC Services-afdelingen hos TÜV NORD CERT tilbyder et bredt udvalg af måle- og testservices sammen med analyse og dokumentation. Vi er godkendt af det tyske akkrediteringsorgan Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) og er også anerkendt som inspektionsorgan af Federal Motor Transport Authority (KBA). Vores testingeniører har mange års erfaring på området og udvider konstant deres know-how og holder sig på højde med tekniske innovationer samt nye og modificerede standarder og regulativer.

Kontakt os venligst vedrørende alle EMC-testanmodninger om generelle standarder og grundlæggende standarder som f.eks.:

  • Direktiv for Medicinsk Udstyr 93/42/EOF & Invitro-Diagnostika 98/79/EF
  • EMC-direktiv 2014/30/EU
  • Direktiv for Køretøjer UN-ECE-R10 (E1-Sign) 

Vores testfaciliteter for at kunne opnå elektromagnetisk kompabilitet

Vores faciliteter er det bedste af det bedste, og vi tilbyder vores kunder et højt serviceniveau for at kunne opfylde deres krav. Testfaciliteten er placeret i Hamburg, og personalet taler engelsk og tysk. 

10 m semi-lyddødt kammer:

  • Målinger af elektromagnetisk interferens med op til 10 m måleafstand i frekvensintervallet op til 18 Ghz
  • Tilgængelig plads: Længde: 15 m Bredde: 8 m Højde: 6,5 m Hal dør: 3 m x 3 m
  • Gulv læssekapacitet (inkl. drejeskive): Op til 3 t/m²

Laboratorieområde:

  • Omkring 200 m² med måleinstrumenter til netværksanalyser, netværkssimuleringer, indledende designvurderinger, sammenlignende tests etc. 

EMC-testning ifølge EMC-direktivet

Vores akkrediteringsområder i vores Kompetencecenter i Hamburg-Harburg, Tyskland er inklusiv, men ikke begrænset til følgende:

 

Akkrediteringsområder
Udstyr til brug internt og lignende formål (EN 55014)
Elektrisk systemteknologi til hjem og bygninger (EN 55022, EN 55024, EN 55032, EN 50491)
Hastighedsvarierende elektrisk udstyr (EN 61800-3)
Programmerbare logiske kontrolenheder (EN 61131-2)
Alarmsystemer (EN 50130-4)
Industrielt, videnskabeligt og højfrekvent medicinsk udstyr (EN 60601-1-2)
Elektrisk udstyr til kontrolteknologi og laboratoriebrug (EN 61326-1)
Elektriske lys-systemer Informationsteknologi-installationer (EN 55015, EN 61547)
Elektrisk medicinsk udstyr (EN 60601-1-2)
Metrologiske aspekter af ikke-automatiske vægte (EN 45501)
Jernbaneavendelse Industrielle lastvogne (EN 50121, EN 50155, EN 12895)
Navigations- og radiokommunikationsudstyr til marineforsendelse (EN 60945, DNVGL)
Code of Federal Regulations
Telecommunication Requirements (FCC-krav til USAs marked)

 

Tilbudte tests og måletjenester
Udstrålede emissioner Feltstyrkemålinger DC til 18 GHz
Emission fra linjer

Interferens-spændingsmålinger op til 500 Mhz

Interferens-strømmålinger op til 500 Mhz

Overtoner og flimren (trefaset op til 32A)

Immunitet overfor strålingsfelter 10 kHz - 6 GHz
Immunitet overfor linjerelateret interferens

Eksplosionsstød på op til 5,5 kV og overspændingsimpulser op til 7 kV

HF-strøm op til 1 GHz

Teststød til automatisk elektronik

Simulering af spændingsudsving og kortvarige strømafbryderlser (trefaset op til 32A)

Elektrostatisk afladning (ESD)

Luftafladning op til 15 kV

Kontaktafladning op til 8 kV

Elektrisk sikkerhed acc. 61010-1
Afskærmende effektivitetsmålinger

Tests før overholdelse, udført i vores laboratorium eller på stedet Interferensanalyse Strålingskontrolmålinger til helbredsbeskyttelse (EMF Beskyttelse af offentligheden og arbejdere).  Gennemgribende testservice sammen med inspektører og testingeniører fra TÜV NORD.