TÜV NORD er et akkrediteret certificeringsorgan

Akkreditering Akkreditering Akkreditering Akkreditering

Certificeringsorgan certificerer andre virksomheder i henhold til fastsatte standarder

TÜV NORD er et akkrediteret kontrolorgan, godkendt organ og certificeringsbureau i henhold til ISO 17020, 17021 og 17065. Dette indebærer, at vi bliver tjekket af myndighederne, så vi opfylder de krav, som der stilles til os. Altså skal vi hele tiden arbejde med at udveksle virksomheden igennem at øge kundernes værdi og minimere afvigelser. Dette gør, at vi har stringente og effektive processer, som sidestiller kvalitet og uafhængighed. Vi har endda et Sellihca-certifikat, som er et branchenetværk og kvalificeringssystem for energisektoren i norden.

Landmåler eller landmålingstekniker er et begreb, som er knyttet til en aktivitet, hvor en form for overordnet evaluering udføres. Oftest findes der et krav om at en enhed, for eksempel en kedel, skal være sikker mht. produktion, drift, service og vedligeholdelse. Kravet beskrives normalt i forskellige myndigheders forskrifter, helt generelt, uden at pege på specifikke standarder eller andre tekniske publikationer. Enheden skal være sikker, og det er brugeren, som har ansvaret for dette. I nogle tilfælde vurderer myndighederne, at enheden er tilpas farlig til, at en akkrediteret tredjepart skal involveres for at bedømme, om enheden virkelig er sikker. Det er landmålingsteknikeren, som ud fra en række kontroller og prøver i sidste ende vurderer helhedsindtrykket og afgør, om apparatet opfylder kravene til sikkerhed eller ej.

Akkrediteret certificeringsbureau

Certificeringsbureauet er en virksomhed eller en organisation, som uafhængigt skal undersøge, og i tilfælde af positivt udfald, udfærdige et certifikat i henhold til den gældende standard. Certificeringsbureauet undersøger, om virksomheden opfylder opstillede krav og regler i henhold til en specifik standard. Et akkrediteret certificeringsorgan indebærer, at virksomheden selv går igennem en indsættelsesprocess som Danak/Swedac har ansvar for. Danak/Swedac undersøger det akkrediterede certificeringsorgans processer for blandt andet at kigge på uafhængighed og kompetence. For at blive et akkrediteret certificeringsorgan skal virksomheden opfylde kravene i ISO/IEC 17021 og 17065. Denne godkendelse betyder, at Danak/Swedac godkender det akkrediterede certificeringsorgans processer, som skal sikre kvaliteten af certificeringsorganet revisioner.

TÜV NORD er et akkrediteret certificeringsorgan og udfører certificeringstjenester i henhold til blandt andet standarderne ISO 9001, ISO 14001, EN 1090, EN ISO 3834 og PED.