IFS Broker

Czym jest standard IFS Broker?

IFS Broker jest standardem, który ma na celu zapewnienie zgodności usług pośrednictwa w obrocie żywnością wydanym po raz pierwszy w 2009 roku.

 

 

Certyfikat IFS Broker jest często kluczowym warunkiem współpracy z firmami przetwórstwa spożywczego dostarczających produkty do sieci handlowych. Jest również dowodem wiarygodności firmy, dbającej o jakość produktów oraz porównywalność i przejrzystość w całym łańcuchu dostaw. Uzyskanie certyfikatu daje dostęp do potencjalnych klientów poprzez dostęp do bazy firm z certyfikatami IFS.
Aktualna wersja standardu IFS Broker v. 3.1, obowiązuje od 2021 roku.

Do kogo jest skierowany jest IFS Broker?

Standard opisuje wytyczne dla pośredników, agencji handlowych i importerów i ma na celu ujednolicenie wymagań jakościowych dotyczących bezpieczeństwa produktów.

Został opracowany ze względu na potrzebę oceny sposobu wyboru dostawców i produktów oraz wymagań jakościowych dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz spełnienia wymagań prawnych.

Standard IFS Broker skierowany jest do firm nie posiadających własnych magazynów i transportu, a zajmujących się jedynie pośrednictwem bez bezpośredniego kontaktu z produktem, jak np. brokerzy i importerzy.

Standard IFS Boker to wymagające wysokiego poziomu zgodności zobowiązania nałożone nie tylko na pośredników, ale także wymagania stawiane Jednostkom Certyfikującym oraz audytorom IFS.

TÜV NORD Polska w zakresie IFS Broker oferuje certyfikację procesu akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakres i czas trwania audytu IFS Broker

Zakres i czas trwania audytu zależy w szczególności od liczby dostawców oraz kategorii produktów – rodzaju oferowanych produktów.

Typowy minimalny czas to 1 dzień (6-8 godzin ).

Podczas audytu ocenie podlega stopień wdrożenia wymagań Standardu IFS Broker.

Rodzaje audytów i forma oceny

IFS Broker oferuje opcję audytu:

Zapowiedzianą – zakład uzgadnia wcześniej datę audytu z jednostką certyfikującą

Niezapowiedzianą – zakład nie jest wcześniej informowany o dacie audytu

W formie zdalnej – audyt jest przeprowadzany w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi wideokonferencyjnych

Czas obowiązywania certyfikatu wynosi 12 miesięcy.

 

Korzyści z certyfikacji IFS Broker

- Standard uznawany na całym świecie, oparty na wymaganiach GFSI zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych

- Obejmuje system raportowania i certyfikację możliwą do zaakceptowania przez klientów zamiast przeprowadzania ich własnych audytów, co skraca czas i obniża koszty

- Umożliwia weryfikację certyfikowanych firm w publicznie dostępnym katalogu IFS, co stanowi uznanie dla ich osiągnięć oraz zezwala na użycie logo do celów marketingowych

- Zakres Standardu jest wszechstronny i obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem produktu, jakością oraz zgodnością z prawem

- Wymaga przeprowadzenia działań korygujących w stosunku do niezgodności z wymaganiami standardu oraz analizy przyczyn źródłowych tych niezgodności zapewniając tym samym monitorowanie systemu w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia

 

Więcej informacji na stronie właściciela standardu

https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards/497-ifs-broker-en

Zapraszamy serdecznie do kontaktu

Katarzyna Batorska Food Hub Manager
Jerzy Dyszerowicz Manager ds. Rynku Spożywczego
Mariola Kurzępa - Międlar Manager ds. Certyfikacji Rolnictwa