MENU

Certyfikowany System HACCP

Czym jest i kogo dotyczy HACCP?

System HACCP jest standardem, który obowiązuje wszystkie podmioty gospodarcze mające kontakt z produktami żywnościowymi oraz produkujące środki spożywcze. System HACCP jest podstawą do stwierdzenia, czy dany produkt wyprodukowany został w odpowiednich warunkach higienicznych i czy produkty pochodzące z danego zakładu są bezpieczne w aspektach zdrowotnych.

 

Podstawy certyfikacji systemu HACCP to Codex Alimentarius:

  • Identyfikacja i ocena zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia; ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom
  • Określenie krytycznych punktów kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń
  • Ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać; ustalenie granic tolerancji (limitów krytycznych)
  • Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli
  • Ustalenie działań korygujących, jeżeli krytyczny punkt kontroli nie spełnia wymagań
  • Ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system HACCP jest skuteczny i zgodny z planem
  • Opracowanie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania oraz ustalenie sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu

 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu