MENU

Bezpieczeństwo i Higiena+

Czym jest program BIH+?

Program Bezpieczeństwo i Higiena + jest programem dedykowanym, opracowanym przy współpracy z siecią Żabka Polska.

Został wdrożony w roku 2020 w celu podwyższenia standardów bezpieczeństwa higienicznego – obejmuje kompleksowe podejście do kwestii higieny i bezpieczeństwa, a podejmowane działania obejmują również zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności.

Program Bezpieczeństwo i Higiena + podlega ciągłej analizie w kontekście zmieniających się wymagań prawnych, oczekiwań Klientów oraz dążenia Żabka Polska do ciągłego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny.

Kogo dotyczy program BIH+?

Programem objęte zostały wszystkie etapy łańcucha dostaw Żabka Polska, począwszy od produkcji produktów spożywczych Marek Własnych, obszaru magazynowania i dystrybucji, a na sprzedaży w jednostkach handlowych kończąc. Obszary te zostały podzielone na trzy moduły:

  • Dostawcy Marki Własnej i produktów Żabka Cafe, wszystkie obiekty:
  • Centrala, centra logistyczne oraz terminale przeładunkowe, Żabka Polska
  • Sklepy Żabka Polska

W roku 2022 programem został objęty kolejny obszar działalności Żaba Polska – dostawcy z branży cateringowej. Pierwsza taka firma otrzymała już certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań Programu Bezpieczeństwo i Higiena +.

Ze względu na stałe poszerzanie zakresu działalności Żabka Polska programem zostają obejmowane nowej lokalizacje i branże.

Obszary podlegające ocenie w programie BiH+?

W trakcie oceny zgodności realizacji programu BiH+ u dostawców marki własnej i w centrach logistycznych audytorzy TUV NORD Polska oceniają obszary związane z kulturą bezpieczeństwa żywności. Ocenie podlega funkcjonowanie procedur GHP, czyli Dobrych Praktyk Higienicznych, które określają warunki higieniczne, jakie muszą być spełniane i kontrolowane, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. oraz procedury GMP, czyli Dobrej Praktyki Produkcyjnej.

Audytorzy oceniają także sposób prowadzenia zarządzania kryzysowego w podlegającej kontroli organizacji oraz wymagania stawiane podwykonawcom. Duże znaczenie ma też infrastruktura organizacji i jej wpływ na bezpieczeństwo żywności.

W placówkach handlowych audyty przeprowadzane są przez audytorów Działu Weryfikacji Standardów Żabka Polska oraz jako monitoringowe przez audytorów TÜV NORD. Audytorzy Żabki zostali przeszkoleni przez TÜV NORD Polska, co zapewnia realizację oceny zgodności w ramach programu w sposób bezstronny, poufny, rzetelny i niezależny.

Podczas kontroli weryfikacji podlegają m.in. stan higieniczny, a w tym otoczenie sklepu, stan czystości pomieszczeń, sali sprzedaży oraz strefy Żabka Cafe, sposób zarządzania i prowadzenia nadzoru oraz dostępność i stosowanie środków ochrony.

 

 

Jakie są korzyści z programu BIH+?

  • Obiektywne potwierdzenie bezpieczeństwa i higieny 
  • Podwyższenie standardów bezpieczeństwa higienicznego
  • Kształtowanie kultury bezpieczeństwa żywności w organizacji i całym łańcuchu dostaw
  • Systematyczna ocena spełnienia wymagań wraz z ciągłym rozwojem organizacji
  • Wzmocnienie wizerunku własnej marki
  • Wzrost zaufania klientów
  • Możliwość umiejscowienia logotypu BIH+  w placówce, która pozytywnie przeszła ocenę

 

Żabka Polska o programie BIH+: https://www.zabka.pl/program-bezpieczenstwo-i-higiena

Zapraszamy serdecznie do współpracy

Katarzyna Batorska

Product Manager ds. Rynku Spożywczego

+48 609 853 891

k.batorska@tuv-nord.pl